News Pyth Network phát hành Whitepaper phiên bản 2.0

Hiệp hội Dữ liệu Pyth (Pyth Data Association) của Pyth Network đã chính thức phát hành phiên bản Whitepaper 2.0.
1696060210467.png

Whitepaper mới này sẽ giới thiệu về mô hình cung cấp nguồn dữ liệu giá cross-chain của mạng Oracle cũng như phạm vi và trách nhiệm dự kiến trong quyền quản trị on-chain của giao thức. Whitepaper này được viết ra nhằm mục đích giúp cộng đồng Pyth Network quản trị mạng lưới sau khi chuyển đổi sang giai đoạn mainnet permissionless.

Phiên bản lần này sẽ cập nhật một số cải tiến mà phiên bản đầu chưa đề cập. Cụ thể, tài liệu sẽ trình bày về kiến trúc oracle "pull" cải tiến của mạng lưới cho việc cấp giá cross-chain, thông tin về app-chain Pythnet cho việc tổng hợp giá và truyền tải dữ liệu và phí cập nhật mà người dùng phải trả để kích hoạt tính năng cập nhật giá từ giao thức.

Whitepaper cũng nêu rõ loại các vấn đề mà quyền quản trị on-chain sẽ phải chịu trách nhiệm bao gồm quy mô và việc tiếp tục thu phí cập nhật dữ liệu giá, cơ chế phân phát phần thưởng cho những nhà xuất bản dữ liệu, cấp phép cho những nhà xuất bản để họ đóng góp dữ liệu cho các bản tin giá cùng nhiều nội dung khác.

Một lưu ý quan trọng là Whitepaper này sẽ mô tả quá trình triển khai hiện hành và tình trạng của Pyth Network. Do đó, người đọc có thể nhận thấy một số khái niệm được đề cập trong Whitepaper đầu tiên đã được thay đổi hoặc hiện đang nằm trong phạm vi quyết định được phác thảo cho việc quản trị trong tương lai của nền tảng.

Pyth Network có những bước tiến triển đáng kể kể từ lần phát hành đầu tiên trên mainnet-beta của Solana vào 2 năm trước. Nhiều vấn đề thảo luận quan trọng sắp tới của đội ngũ Pyth cũng sẽ diễn ra như staking và slashing, giới thiệu thành phần tham gia mới vào mạng lưới bên cạnh các nhà phát hành dữ liệu và người dùng cũng như mục đích và cấu trúc về các khoản phí cập nhật cross-chain. Ngoài ra, cộng đồng có thể áp dụng những ý tưởng quan trọng này vào việc quản trị.

Hiệp hội Dữ liệu Pyth và các thành viên khác trong mạng lưới sẽ giúp khởi xướng DAO của Pyth Network. Cụ thể, cấu trúc mới này sẽ trao quyền cho cộng đồng, từ đó thúc đẩy các thành viên tham gia tích cực vào việc định hình cho sự phát triển và hướng đi của Pyth Network một cách an toàn và hiệu quả.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,797
Messages
7,045,571
Members
168,960
Latest member
xuanhaihytq
Back
Top Bottom