News Phí giao dịch của Bitcoin đạt mức cao nhất trong gần 2 năm

Phí giao dịch trung bình trên Bitcoin đã tăng lên trên 7 đô la, tăng lên gần gấp năm lần trong hai tuần, nhờ vào sự gia tăng đột biến của token BRC-20 và Ordinals Bitcoin NFT ngày càng phổ biến.

z4318351322815_782f61c71eec041bd32b7bc66be7be63.jpg

Sự gia tăng đột biến trong các giao dịch trên Bitcoin liên quan đến token BRC-20 và Ordinals Bitcoin NFT đã gây tắc nghẽn trên mạng, đẩy tỷ lệ phí trung bình lên cao nhất trong gần hai năm.

Vào ngày 03/05, phí trung bình cho mỗi giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng lên 7,25 đô la, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.

Với hoạt động giao dịch cũng tăng mạnh, tổng phí trên Bitcoin cũng tăng vọt.

Theo Glassnode, tổng phí giao dịch của Bitcoin, được người dùng trả cho những người khai thác, đã tăng lên khoảng 124 BTC (khoảng 3,5 triệu đô la) vào ngày 03/05, tăng 484% trong 14 ngày qua.

Những người khai thác bảo mật và duy trì mạng Bitcoin là những người được hưởng lợi từ việc tăng phí giao dịch BTC gần đây vì họ được thưởng bằng phí BTC để xử lý các giao dịch của người dùng.

Colin Harper, người đứng đầu bộ phận nội dung của Luxor Technologies, một nhóm khai thác Bitcoin dự đoán phí giao dịch tăng hiện đang xảy ra trong hệ sinh thái là một điều bất thường và chỉ là hiện tượng tạm thời và phí giao dịch sẽ sớm trở lại mức trung bình có thể kiểm soát được.
 
Phí giao dịch trung bình trên Bitcoin đã tăng lên trên 7 đô la, tăng lên gần gấp năm lần trong hai tuần, nhờ vào sự gia tăng đột biến của token BRC-20 và Ordinals Bitcoin NFT ngày càng phổ biến.

z4318351322815_782f61c71eec041bd32b7bc66be7be63.jpg

Sự gia tăng đột biến trong các giao dịch trên Bitcoin liên quan đến token BRC-20 và Ordinals Bitcoin NFT đã gây tắc nghẽn trên mạng, đẩy tỷ lệ phí trung bình lên cao nhất trong gần hai năm.

Vào ngày 03/05, phí trung bình cho mỗi giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng lên 7,25 đô la, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.

Với hoạt động giao dịch cũng tăng mạnh, tổng phí trên Bitcoin cũng tăng vọt.

Theo Glassnode, tổng phí giao dịch của Bitcoin, được người dùng trả cho những người khai thác, đã tăng lên khoảng 124 BTC (khoảng 3,5 triệu đô la) vào ngày 03/05, tăng 484% trong 14 ngày qua.

Những người khai thác bảo mật và duy trì mạng Bitcoin là những người được hưởng lợi từ việc tăng phí giao dịch BTC gần đây vì họ được thưởng bằng phí BTC để xử lý các giao dịch của người dùng.

Colin Harper, người đứng đầu bộ phận nội dung của Luxor Technologies, một nhóm khai thác Bitcoin dự đoán phí giao dịch tăng hiện đang xảy ra trong hệ sinh thái là một điều bất thường và chỉ là hiện tượng tạm thời và phí giao dịch sẽ sớm trở lại mức trung bình có thể kiểm soát được.
cang ngay fee cang cao :((
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,306
Messages
6,988,761
Members
165,880
Latest member
congcong
Back
Top Bottom