Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
View attachment 158330
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):23.22% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.75 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:828,972,909
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,387,350,401
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 24 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
View attachment 158331


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
1601202612873.png

CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 50.00% Long


TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):18.77% Long


TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.77 Short


TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:792,871,324


KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,346,770,819


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list

1601202664945.png


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
 

huihuiwang

Newbie
Joined
Apr 8, 2020
Messages
13
Reactions
13
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
1601289914811.png

CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 50.00% Short


TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):17.38% Long


TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.78 Short


TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:795,584,756


KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,334,041,201


Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 28 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list


1601289964392.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login
 
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
View attachment 158540
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 50.00% Short


TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):17.38% Long


TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.78 Short


TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:795,584,756


KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,334,041,201


Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 28 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list


View attachment 158541


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
1601376379558.png

CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 49.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):18.44% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.78 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:951,524,883
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:866,877,449

Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 29 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)
Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list


1601376446446.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login
 
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
View attachment 158330
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):23.22% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.75 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:828,972,909
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,387,350,401
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 24 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
View attachment 158331


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
View attachment 158330
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):23.22% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.75 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:828,972,909
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,387,350,401
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 24 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
View attachment 158331


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
View attachment 158330
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):23.22% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.75 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:828,972,909
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,387,350,401
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 24 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
View attachment 158331


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00%
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):18.77% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.88 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:811,341,688
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,593,892,858
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 30 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


1601460668055.png

Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
1601460732577.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login
 
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
1602498068041.jpeg


CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):19.44% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.89 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:925,118,189
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,371,010,197

Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 12 tháng 10 năm2020 ( giờ VN)​


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
1602498149816.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login
 

Attachments

  • 1602498032314.png
    1602498032314.png
    1.4 MB · Views: 5
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 51.00% Short

TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):19.71% Long

TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.95 Short

TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:943,707,247

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:2,441,812,899

Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 13 tháng 10 năm2020 ( giờ VN)​
1602585071619.png
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 13 tháng 10 năm2020 ( giờ VN)​

Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list

1602585124100.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login

 

Attachments

  • 1602585089079.jpeg
    1602585089079.jpeg
    506.8 KB · Views: 5
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 51.00% Short

TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):17.79% Long

TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.93 Short

TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:882,764,099

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:2,672,841,445

Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 14 tháng 10 năm2020 ( giờ VN)​


View attachment 158330
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 48.00% Long
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):23.22% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.75 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:828,972,909
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,387,350,401
Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 24 tháng 9 năm2020 ( giờ VN)


Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list
View attachment 158331


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 51.00% Short
TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):17.79% Long
TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.93 Short
TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:882,764,099
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:2,672,841,445

Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list

upload_2020-10-14_18-24-51.

Đăng ký:https://www.okex.com/account/login
1602672553231.png

Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list


Đăng ký:https://www.okex.com/account/login


 
Joined
Jun 2, 2020
Messages
14
Reactions
3
1602814577869.png

CHỈ SỐ TOP NGƯỜI DÙNG 1 giờ(số tài khoản) 51.00% Short


TOP VỊ THẾ NĂM GIỮ 1 giờ ( số lượng vị thế):18.50% Long


TỶ LỆ NẮM GIỮ 1 giờ (Tất cả tài khoản): 0.93 Short


TỔNG LÃI CỦA CÁC VỊ THẾ MỞ ngày:884,482,415


KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ngày:1,881,658,595

Dữ LIệu Giao dịch: Lúc 17:00, ngày 15 tháng 10 năm2020 ( giờ VN)​

Chi tiết thêm có thể vào trang web chính thức của OKEx:https://www.okex.com/markets/data-list

1602814708156.pngĐăng ký:https://www.okex.com/account/login 

AutoEX

Verified
Joined
May 25, 2014
Messages
290
Reactions
878
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
Skype
Chat with me via Skype
nghe nói okex ko cho nạp rút!
:eek: :eek: :eek: :eek:
 

anhtuan02t1

Staff member
Moderator
Joined
Jul 31, 2015
Messages
5,013
Solutions
1
Reactions
2,621
Có biến!!!:popo_beat_brick::popo_beat_brick::popo_beat_brick:
 

animax1991

Staff member
Super Moderator
Exchanger
Joined
Aug 30, 2011
Messages
6,203
Reactions
9,921
Insuree Balance
600
Service Details
1||Thẻ DT
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Mới đổi trạng thái sang Doubtful! Nếu nó cho rút trở lại thì mọi người tag Mod vào cập nhật lại nhé!
 

Announcements

Forum statistics

Threads
360,138
Messages
6,365,926
Members
132,853
Latest member
votanthanhus

Follow us

Top