Tutorial Những kiến thức cơ bản về lĩnh vực PTU

Discussion in 'Paid to Upload (PTU)' started by norival1992, May 1, 2014.

 1. mmo4mehct
  Chat with me

  mmo4mehct Member

  Joined:
  Sep 4, 2015
  Messages:
  37
  Likes Received:
  12
  Cần tìm sư phụ
   
 2. tntn001
  Chat with me

  tntn001 Member

  Joined:
  Dec 31, 2011
  Messages:
  40
  Likes Received:
  13
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Giờ còn được mấy site PPD mà không có offer vậy bạn
   
 3. phonglee
  Chat with me

  phonglee Member Pre-verified

  Joined:
  Aug 2, 2015
  Messages:
  115
  Likes Received:
  44
  Insuree Balance:
  0
  Đang tính ngâm cứu cái này . Xin phép ..
   
 4. bossdevil
  Chat with me

  bossdevil Member

  Joined:
  Jun 2, 2013
  Messages:
  35
  Likes Received:
  9
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Thanks thớt
   
 5. mmo4mehct
  Chat with me

  mmo4mehct Member

  Joined:
  Sep 4, 2015
  Messages:
  37
  Likes Received:
  12
  Ai có yahoo của chủ topic ko cho mình xin với
   
 6. smallghost
  Chat with me

  smallghost Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 9, 2013
  Messages:
  40
  Likes Received:
  30
  Insuree Balance:
  300
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  TKS !!! rãnh thử nghiệm :D
   
 7. Manhss
  Chat with me

  Manhss Member Trader

  Joined:
  Oct 4, 2015
  Messages:
  17
  Likes Received:
  4
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|baochauhn12|VPS
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 8. minhphuc
  Chat with me

  minhphuc Member

  Joined:
  Sep 3, 2016
  Messages:
  3
  Likes Received:
  1
  lethanhlong868 likes this.
 9. jimmynguyen
  Chat with me

  jimmynguyen Member

  Joined:
  Jan 4, 2016
  Messages:
  19
  Likes Received:
  22
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Bài viết rất hay, cám ơn thớt :d
   
 10. quyvcbsellmail
  Chat with me

  quyvcbsellmail Member

  Joined:
  Oct 6, 2016
  Messages:
  36
  Likes Received:
  5
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Bài viết rất hữu ích, rất chi tiết.
   
 11. khongluibuoc003
  Chat with me

  khongluibuoc003 Member Expired

  Joined:
  Nov 16, 2016
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
 12. tam2101
  Chat with me

  tam2101 Member

  Joined:
  Apr 10, 2017
  Messages:
  5
  Likes Received:
  0
   
 13. thinhtoan10
  Chat with me

  thinhtoan10 Member Pre-verified

  Joined:
  May 10, 2014
  Messages:
  209
  Likes Received:
  68
  Insuree Balance:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Bài viết rất hữu ích, rất chi tiết. Thanks :D
   
 14. S738098
  Chat with me

  S738098 Member

  Joined:
  Jun 16, 2017
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  norival1992 còn kinh nghiệm gì hay post lên cho anh em học hỏi
   
 15. Hvus
  Chat with me

  Hvus Member

  Joined:
  Aug 3, 2017
  Messages:
  51
  Likes Received:
  19
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Thanks bác vì bài viết bổ ích
   
 16. qwerpoiu1234
  Chat with me

  qwerpoiu1234 Member

  Joined:
  Sep 13, 2017
  Messages:
  31
  Likes Received:
  1
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 17. JackFerry9999
  Chat with me

  JackFerry9999 Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 19, 2017
  Messages:
  115
  Likes Received:
  62
  Insuree Balance:
  508
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
 18. hanyu15
  Chat with me

  hanyu15 Member

  Joined:
  Sep 1, 2017
  Messages:
  30
  Likes Received:
  2
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Thank bro :)
   
 19. baran
  Chat with me

  baran Member

  Joined:
  Apr 18, 2014
  Messages:
  33
  Likes Received:
  7
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Thanks thread!
   

Share This Page