Got Paid mydiamondshare - mydiamondshare.com

Discussion in 'High Yield Investment Programs (HYIP)' started by animax1991, Mar 5, 2012.

Moderators: hyipdollar
 1. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Site live được 54 ngày rồi. Plan hợp lý, từ 1.4% -- 2.6% Daily!

  Pay instant.

  Return Daily
  Interest Rate 1.4% Daily based on trading
  Minimum Deposit $10
  Investment Period 150 Days (Mon-Fri)
  Compounding Not Available
  Principal Return Available (after end of the term)
  Signed Paper Contract Available


  Return Daily
  Interest Rate 1.6% Daily based on trading
  Minimum Deposit $5,000
  Investment Period 150 Days
  Compounding Not Available
  Principal Return Available (after end of the term)
  Signed Paper Contract Available

  Proof Deposit :
  proof diamond.jpg

  RCB 500% tại đậy : hyipwin.com
   
 2. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Date: 3/7/2012 3:02 PM
  Batch: 87536204
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2243895

  Thank you.
   
 3. keyis123

  keyis123 Member

  Joined:
  Nov 8, 2011
  Messages:
  336
  Likes Received:
  99
  Ủa toàn site bác tự add mà cũng đặt RCB à :-?
   
 4. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  uhm cậu, vẫn đặt rcb chứ :)
   
 5. ToGo

  ToGo Member

  Joined:
  Oct 10, 2011
  Messages:
  1,172
  Likes Received:
  909
  upppppppppppp ko có gan chơi hyip toàn ăn scam thôi
   
 6. crackervt

  crackervt Banned

  Joined:
  Feb 24, 2012
  Messages:
  334
  Likes Received:
  99
  Plan hợp lý, từ 1.4% -- 2.6% Daily!
   
 7. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  13,041
  Likes Received:
  1,147
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Site tốt:

  Date: 3/8/2012 8:03 AM
  Batch: 87610663
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $1.40
  Memo: Cashout #2243965

  Thank you, Admin!
   
 8. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  PAYING!

  Date: 3/8/2012 11:01 AM
  Batch: 87627759
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2243994

  Thank you.

  hyipwin.com

  Support investor!
   
 9. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  PAYING !

  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/9/2012 1:56 PM
  Batch: 87762932
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2244156

  Thank you.
   
 10. congdaittb

  congdaittb Member

  Joined:
  Sep 26, 2010
  Messages:
  602
  Likes Received:
  549
  Insuree Balance:
  0
  Up cho chú em này, làm ăn uy tín này, kiếm nhiều xiền này ;))
   
 11. vubaduc93

  vubaduc93 Member Verified

  Joined:
  Nov 27, 2011
  Messages:
  2,143
  Likes Received:
  1,182
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  bác này mới làm monitor hyip được 6 ngày ah =)) ^^ , chúc bác thành công nhé
   
 12. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/10/2012 11:28 AM
  Batch: 87854074
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2244272

  Thank you.
   
 13. congdaittb

  congdaittb Member

  Joined:
  Sep 26, 2010
  Messages:
  602
  Likes Received:
  549
  Insuree Balance:
  0
  up tiếp nào. ủng hộ chú em nào.
   
 14. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/13/2012 11:07 AM
  Batch: 88151963
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2244478

  Thank you.
   
 15. TKLGroup

  TKLGroup Member

  Joined:
  Apr 22, 2011
  Messages:
  2,753
  Likes Received:
  2,041
  Insuree Balance:
  0
  toàn site dài ngày nhĩ...upppppppppppp
   
 16. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/16/2012 3:00 PM
  Batch: 88534596
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2244957

  Thank you.
   
 17. hyipdollar

  hyipdollar Moderator Staff Member

  Joined:
  Aug 3, 2011
  Messages:
  13,041
  Likes Received:
  1,147
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Date: 3/17/2012 8:33 AM
  Batch: 88598482
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $1.40
  Memo: Cashout #2245056

  Thank you, Admin!
   
 18. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/17/2012 8:36 AM
  Batch: 88598662
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2245064

  Thank you.
   
 19. animax1991

  animax1991 Moderator Staff Member Super Moderator

  Joined:
  Aug 30, 2011
  Messages:
  4,998
  Likes Received:
  6,867
  Insuree Balance:
  200
  Service Details:
  1|tino_tino75|Thẻ DT
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  You have received a payment to your account U2735928 (hyipwin.com):

  Date: 3/21/2012 11:23 AM
  Batch: 88994639
  From Account: U9098228 (My Diamond Share Limited)
  Amount: $0.14
  Memo: Cashout #2245340

  Thank you.
   
 20. nh0xGabONG

  nh0xGabONG Banned

  Joined:
  Sep 7, 2011
  Messages:
  770
  Likes Received:
  452
  Site này đang pay tốt tranh thủ nào.
   

Share This Page