• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [MUA] Pm 24.35, Usdt 25.1,Wmz 21, Btc 485, Ltc 1.33, Eth 37.8 [BÁN] WMZ 22.8, Pm 24.85, Usdt 25.65,Btc 545, Ltc 1.4, Eth 40.36 - All bank

Status
Not open for further replies.
Mua pm 24.3
 
Sell pm 22.8
 
Up
 
Mua pm 24.3
 
Mua usdt 25.1
 
Mua pm 24.3
 
Mua pm 24.3
 
Mua pm 24.3
 
Mua z 21
 
Up
 
Mua Ltc 1.3
 
Bán pm 24.75
 
Mua z 21
 
Bán wmz 22.3
 
Bán pm 24.8
 
Mua pm 24.3
 
Mua pm 24.3
 
Up
 
Bán pm 24.8
 
Mua pm 24.35
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,513
Messages
7,086,852
Members
171,556
Latest member
manhtuanduong

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom