SCAM Minotaur Markets Ltd - minotaur-markets.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,400
MR
0.789
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site chạy nhiều hơn 150 ngày, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...1% DAILY FOR 15 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
TEST $25.00 - $249.00 1.00

1.2% DAILY FOR 20 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
BASIC $250.00 - $499.00 1.20

1.5% DAILY FOR 25 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
ADVANCED $500.00 - $999.00 1.50

2% DAILY FOR 30 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
PROFESSIONAL $1000.00 - $1999.00 2.00

5% DAILY FOR 15 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
VIP SILVER $2000.00 - $2999.00 5.00

15% DAILY FOR 10 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
VIP GOLD $3000.00 - $4999.00 15.00

30% DAILY FOR 5 DAYS - DEPOSIT RETURN
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
VIP PLATINUM $5000.00 - $9999.00 30.00

150% AFTER 1 DAY
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
VIP CRYPTO $10000.00 - $50000.00 150.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

minotaur-markets.com - Licensed
Ns ns1.ddos-guard.net ns2.ddos-guard.net ns3.ddos-guard.net
Ns4.ddos-guard.net ns5.ddos-guard.net ns6.ddos-guard.net

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin,...

Deposit:

1636555422498.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 
IM-1-EN.gif
1.50 USD: The amount of 1.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U23462038->U17225312. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 09:46 10.11.21. Batch: 431402624. 2.00 USD: Operation ID: 693015882933 Operation Date: 10.11.2021 11:47 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 2 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U23462038->U2927216. Memo: API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 11:09 10.11.21. Batch: 431417904.
 
payrec_22.gif


06:22 10.11.21 Receive 431369273 U23462038
Received Payment 2.75 USD from account U23462038. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusivProfit from MINOTAUR MARKETS LTD.
 
IM-1-EN.gif
2.00 USD: Operation ID: 990106801366 Operation Date: 11.11.2021 11:14 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 2 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
Instant Paying:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:49 11.11.21. Batch: 431637255.

Thanks admin
 
IM-1-EN.gif
2.10 USD: The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U23462038->U17225312. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 15:51 11.11.21. Batch: 431674694.
 
payrec_22.gif


06:42 11.11.21 Receive 431564864 U23462038
Received Payment 2.00 USD from account U23462038. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusivProfit from MINOTAUR MARKETS LTD.
 
IM-1-EN.gif
1.00 USD: Operation ID: 450898946683 Operation Date: 12.11.2021 10:11 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 1 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
I am in.

2.11.21 11:37 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U23462038 from U17755**. Batch: 431810994. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MINOTAUR MARKETS LTD User Knjaz.
 
Instant Paying:

The amount of 1.95 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:10 12.11.21. Batch: 431838109.

Thanks admin
 
IM-1-EN.gif
2.50 USD: Operation ID: 767339454815 Operation Date: 12.11.2021 20:15 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 2.5 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U23462038->U2927216. Memo: API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 18:47 11.11.21. Batch: 431707262.
-----------------------------
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U23462038->U2927216. Memo: API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 18:58 12.11.21. Batch: 431889802.
 
Next payment!
The amount of 3 USD has been deposited to your account. Current balance: 3.79 USD. Accounts: U23462038->U28088897. Memo: API Payment. Withdraw to hyipregular from MINOTAUR MARKETS LTD.. Date: 02:09 13.11.21. Batch: 431921151.
Thanks admin!
 
IM-1-EN.gif
1.00 USD: Operation ID: 189453076845 Operation Date: 13.11.2021 10:17 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 1 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
Instant Paying:

The amount of 1.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 12:43 13.11.21. Batch: 431994979.

Thanks admin
 
payrec_22.gif


06:59 13.11.21 Receive 431943462 U23462038
Received Payment 2.00 USD from account U23462038. Memo: API Payment. Withdraw to ExclusivProfit from MINOTAUR MARKETS LTD.
 
IM-1-EN.gif
1.00 USD: Operation ID: 642389245509 Operation Date: 13.11.2021 19:34 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 1 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 
Got paid. Good program. Thanks admin

11.13.21 14:09 Account Receive +4.00 Received Payment 4.00 USD from account U23462038 to account U17755***. Batch: 432008726. Memo: API Payment. Withdraw to Knjaz from MINOTAUR MARKETS LTD.
 
IM-1-EN.gif
2.00 USD: Operation ID: 926217643954 Operation Date: 14.11.2021 11:47 Status: Completed Sender's account: ePayCore U313626465972 Amount: 2 USD Note: Withdraw to InstantMonitorCom from MINOTAUR MARKETS LTD
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,666
Messages
7,044,469
Members
168,892
Latest member
backlinksocial

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom