Mini game ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ [20h Thứ 7 hàng tuần] Win 12.34$ mỗi tuần

Status
Not open for further replies.
Vẫn chưa có ai trả lời đúng (hoặc đã có người trả lời đúng nhưng bị ban tổ chức tung hỏa mù cho lung lay sửa lại đáp án)

Thời gian vẫn còn, hiện tại theo logic phân tích thì chỉ thấy có anh @duchaitp là đang đứng gần đáp án nhất , cố lên anh ơi ( em nói đùa đấy nhưng cứ cho là thật đi - câu nói quen :D )
thớt lại tung hoả mù...
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : tung hỏi mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.

dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Trả lời lại câu 1 : tung hỏa mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.

dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : tung hoả mù
Giải thích : trục tung, đám cháy có lửa là hoả, thầy bói xem voi bị mù

Đáp án câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích : dòng 1 mũi tên chỉ vào chữ nước, dòng 2 cây viết bỏ phần dấu sắc ở dao thêm dấu nặng ở cân nặng một bên là việt, dòng 3 ký hiệu con trai, gà trống giới tính đực là nam
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : tung hoả mù
Giải thích : trục tung, đám cháy có lửa là hoả, thầy bói xem voi bị mù

Đáp án câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích : dòng 1 mũi tên chỉ vào chữ nước, dòng 2 cây viết bỏ phần dấu sắc ở dao thêm dấu nặng ở cân nặng một bên là việt, dòng 3 ký hiệu con trai, gà trống giới tính đực là nam
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Trả lời lại câu 1 : tung hỏa mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.
dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.
2 cậu sao lấy đáp án của người ta để post thế :D
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : tung hỏi mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.
dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.
Chúc mừng anh thắng lợi, mà hình như hơi sai sai
// :gach:
 
Khác mỗi chữ hỏi thành hỏa khá hay cho thanh niên :)
Có quyền trả lời trùng nhau mà. Như vậy mới hấp dẫn, chưa chắc đã đúng :)
 
Khác lại còn phải khác ít với khác nhiều nữa à :))
Bạn nói chuẩn. Hi vọng bạn đúng :) đúng là mô phỏng đời thật :)
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Đáp án câu 1 : Tung hỏa mù
Giải thích
: Ảnh 1 : Trục tung đỏ trùng viền đỏ của ảnh = > Tung
Ảnh 2 : Nhà cháy có lửa => Hỏa
Ảnh 3 : Thầy bói mù xem voi => Mù

Đáp án câu 2 : Keo chống nắng

Giải thích : Ảnh 1 : Vắt cổ chày ra nước => Keo kiệt, bủn xỉn => Keo
Ẩnh 2 : Bút viết là viết bài, dao là chém , cán cân là tham nhũng = > chống tham nhũng => chống
Ảnh 3 : Ký hiệu phái nam + con gà => con gà trống => gà trống gáy vào buổi sáng có nắng => nắng

:popo_baffle:
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : mất nước
Giải thích : lửa cháy > cháy, voi > tượng, cháy tượng > tướng chạy > mất nước

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
1. Vắt cổ chày ra nước > nước

2. Cây viết, bỏ sắc, thêm nặng > Việt
3. Đực = Trống = Nam
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : mất nước
Giải thích : lửa cháy > cháy, voi > tượng, cháy tượng > tướng chạy > mất nước

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
1. Vắt cổ chày ra nước > nước
2. Cây viết, bỏ sắc, thêm nặng > Việt
3. Đực = Trống = Nam
chúc a may mắn, hehe
 
Câu 2 mà sai hết thì mới vui :)
 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - HỦY KẾT QUẢ ĐÁP ÁN CŨ
Trả lời lại câu 1 : tung hỏi mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.
dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.

Chúc mừng anh đã ... đánh rơi thùng bia :popo_ah:

Đáp án phải chuẩn, ko thể sai xót được, thà phần giải thích có nhầm lỗi chính tả em còn châm trước được chứ đáp án sai chính tả em ko thể công nhận đáp án. Em không thể thiên vị bất kỳ ai.

Đây cũng là để mọi người rút kinh nghiệm hơn và cũng chính là tấm gương phản chiếu ở cuộc sống luôn luôn tồn tại sự việc "công sức của mình làm nhưng có thể bị người khác hưởng :p "

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Trả lời lại câu 1 : tung hỏa mù
Giải thích : mũi tên đứng màu đỏ > trục tung; lửa cháy > hỏa; thầy bói xem voi > mù

Trả lời lại câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích :
dãy hình ảnh đầu tiên > vắt cổ chày ra nước. Mũi tên => chỉ qua chai nước chảy là nhấn mạnh vào nước.
dãy hình ảnh thứ hai > có cây viết; dao bị gạch chéo đỏ phần lưỡi là bỏ sắc; cái cân có 1 bên nặng hơn. Nghĩa là chữ VIẾT bỏ dấu sắc và thêm dấu nặng => Việt.
dãy hình ảnh thứ ba > ký hiệu giống đực và con gà trống tức là giới tính đực > con người gọi là Nam
Kết luận câu 2 là: nước Việt Nam.

Chúc mừng anh cũng đã hụt giải. cấu trúc của anh ko hợp lệ, phần trả lời đầu tiên của anh nhưng lại sử dụng cấu trúc của phần trả lời lại nên cũng không được công nhận.

Và cho dù đáp án này của anh có chuẩn đi chăng nữa thì anh cũng đã hủy đáp án >>> ở đây <<< rồi.

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 - TRẢ LỜI
Đáp án câu 1 : tung hoả mù
Giải thích : trục tung, đám cháy có lửa là hoả, thầy bói xem voi bị mù

Đáp án câu 2 : nước Việt Nam
Giải thích : dòng 1 mũi tên chỉ vào chữ nước, dòng 2 cây viết bỏ phần dấu sắc ở dao thêm dấu nặng ở cân nặng một bên là việt, dòng 3 ký hiệu con trai, gà trống giới tính đực là nam

Chúc mừng bạn đã HỚT TAY TRÊN được giải thưởng. :D Bạn để lại số U PM hoặc tài khoản VCB để nhận giải nhé. ;)

-------------

pass đối chiếu kết quả là : TungHoaMu&NuocVietNam

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ TẠI MMO4ME.COM NGÀY 27/07/2019 CHÍNH THỨC KẾT THÚC.
MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ TUẦN TIẾP THEO NHÉ.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,245
Messages
7,069,015
Members
170,378
Latest member
sonthai479
Back
Top Bottom