HYIP Meta Age Center - meta-age.center

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,400
MR
0.790
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...100.10 % For 1 Days
Min/Max Amount
$20.00 - $500.00

102.00 % For 2 Days
Min/Max Amount
$501.00 - $1000.00

120.00 % For 3 Days
Min/Max Amount
$1001.00 - $2000.00

150.00 % For 4 Days
Min/Max Amount
$2001.00 - $4000.00

220.00 % For 5 Days
Min/Max Amount
$4001.00 - $8000.00

300.00 % For 6 Days
Min/Max Amount
$8001.00 - $100000.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

meta-age.center - Licensed

NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Accept: Epaycore, USDT,....

Deposit:

1672158330562.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY100.10 % After 1 Hours
Min/Max Amount
$20.00 - $500.00

102.00 % After 2 Hours
Min/Max Amount
$501.00 - $1000.00

120.00 % After 3 Hours
Min/Max Amount
$1001.00 - $2000.00

150.00 % After 4 Hours
Min/Max Amount
$2001.00 - $4000.00

220.00 % After 5 Hours
Min/Max Amount
$4001.00 - $8000.00

300.00 % After 6 Hours
Min/Max Amount
$8001.00 - $100000.00
 
Last edited:

Withdrawal has been processed. Batch id: 1281130

Transaction ID: 1281136
Date of transaction: 28.12.2022 13:45
Amount: 3.56 USD
Note: Withdraw to naale from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1282204
Date of transaction: 29.12.2022 00:22
Amount: 0.99 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1283789
Date of transaction: 29.12.2022 16:34
Amount: 0.99 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1285740
Date of transaction: 30.12.2022 16:10
Amount: 1.01 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Withdrawal has been processed. Batch id: 1285248

Funds have been credited to your balance.
Transaction ID: 1285249
Date of transaction: 30.12.2022 10:19
Amount: 0.3 USD
Note: Withdraw to List4Hyip_com from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1287818
Date of transaction: 31.12.2022 16:06
Amount: 1.01 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Withdrawal has been processed. Batch id: 1287799

Funds have been credited to your balance.
Transaction ID: 1287801
Date of transaction: 31.12.2022 15:46
Amount: 0.6 USD
Note: Withdraw to List4Hyip_com from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1289768
Date of transaction: 01.01.2023 16:06
Amount: 1.02 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1291904
Date of transaction: 02.01.2023 16:07
Amount: 0.99 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Withdrawal has been processed. Batch id: 1291298

Funds have been credited to your balance.
Transaction ID: 1291301
Date of transaction: 02.01.2023 10:55
Amount: 0.3 USD
Note: Withdraw to List4Hyip_com from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1294265
Date of transaction: 03.01.2023 16:11
Amount: 1.07 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Депозит Hyipclub.club Дата и время Вчера в 20:30
Перевод средств - 100 USD Выполнена
Платежная система ePayCore E043825
Зачислено -100 USD
Номер транзакции 1289863
Комментарий Deposit to META AGE LTD
 
☘️ PAYMENT ☘️
Date: 2023-01-04 13:35:01
Batch: 1296145
From: E043825
Amount: 1.98 USD
Comment: Withdraw to bitpump from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1296829
Date of transaction: 04.01.2023 16:10
Amount: 1.2 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 
Funds have been credited to your balance.

Transaction ID: 1297393
Date of transaction: 04.01.2023 19:04
Amount: 0.3 USD
Note: Withdraw to XtraProfit from META AGE LTD
 
☘️ PAYMENT ☘️
Date: 2023-01-05 13:36:01
Batch: 1298935
From: E043825
Amount: 1.98 USD
Comment: Withdraw to bitpump from META AGE LTD
 
Withdrawal has been processed. Batch id: 1296239

Funds have been credited to your balance.
Transaction ID: 1296242
Date of transaction: 04.01.2023 11:03
Amount: 0.3 USD
Note: Withdraw to List4Hyip_com from META AGE LTD
 
Funds have been credited to your balance.

Transaction ID: 1299598
Date of transaction: 05.01.2023 14:49
Amount: 0.55 USD
Note: Withdraw to XtraProfit from META AGE LTD
 
Instant Paying:

Transaction ID: 1299771
Date of transaction: 05.01.2023 16:11
Amount: 1.11 USD
Note: Withdraw to hyiptank from META AGE LTD


Thanks admin
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,672
Messages
7,113,524
Members
173,853
Latest member
Zakii

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom