Referrer Lập thread để anh em follow twitter nhau

danbachphong

Senior Member
Joined
Oct 6, 2014
Messages
355
Reaction score
58
Points
28
Chúc mấy bác nhanh hoàn thành nhiệm vụ
Như trên. Anh em giúp nhau follow twitter. Mình sẽ liệt kê twitter của anh em để tiện follow.
Đủ 25 follow đăng kí cái này.
Coin này cực kỳ ngon, chạy trên nền tảng của NEO. Giá ICO : 1 ZPT = 0.13 USD. Đăng ký rồi vào bounty làm nhiệm vụ nhận coin, nhận được tầm 100-200ZPT. Nó sắp đóng bounty các thím vào đk nhanh nhé.Còn 3 ngày nữa.
B1:
Ref link https://www.zeepin.io/bounty/?r=L6V96
Non ref https://www.zeepin.io
B2: Ấn Get Free ZPT sau đó đăng ký tài khoản ở mục Register
B3: Theo dõi https://twitter.com/ZeepinChain
B4: Ấn Get misson
List follow lượt một
1 https://twitter.com/kiddung1
2 https://twitter.com/mrr_gaa
3 https://twitter.com/Hainguyenmk
4 https://twitter.com/phucbaby95
5 https://twitter.com/ceomedia1997
6 https://twitter.com/dunhhung3456789
7 https://twitter.com/NamAnh91
8 https://twitter.com/maichinhpro
9 https://mobile.twitter.com/Zuba22002
10 https://twitter.com/vankiet17
11 https://twitter.com/gnocuuh
12 https://twitter.com/ThoiThu
13 https://twitter.com/hieu19506307
14 https://twitter.com/phantrongthiem
15 https://twitter.com/GarrettFrankAR
16 https://twitter.com/tini6010
17 https://twitter.com/dongtn95
18 https://mobile.twitter.com/nqhung2014
19 https://twitter.com/LCoCa0949
20 https://twitter.com/Ga597Minh
21 https://twitter.com/minhhoangdo2015
22 https://twitter.com/TrinhCongHuy
23 https://twitter.com/Le0Truong
24 https://twitter.com/ThoiThu?lang=en
25 https://twitter.com/EvansDo159
26 https://twitter.com/trantien12321
27 https://twitter.com/phatle76256459
28 https://twitter.com/adam27944
29 https://twitter.com/uandi181818
30 https://twitter.com/TinyWomandotcom
31 https://twitter.com/alicesuri
32 https://twitter.com/eli4hunt
33 https://twitter.com/nguyentam0711
34 https://twitter.com/christa_fiedler
35 https://twitter.com/babykuteok231
36 https://twitter.com/Curlylove3
37 https://mobile.twitter.com/VANTUNGNGUYEN6
38 https://twitter.com/nguyeviet1
39 https://twitter.com/lonelystar17897
40 https://twitter.com/trungtam2803
41 https://twitter.com/inboxnha
42 https://mobile.twitter.com/inboxnha
43 https://mobile.twitter.com/tackehoa100oo
44 https://mobile.twitter.com/minhhoangdo2015
update 15/01
45 https://twitter.com/tienong3
46 https://twitter.com/KguuNguyen
47 https://twitter.com/nguyntu63714586
48 https://twitter.com/akachick113
49 https://twitter.com/Coin24hnet
50 https://twitter.com/youandivn
51 https://twitter.com/besonxxx
52 https://twitter.com/lehunglvh
53 https://twitter.com/ronglua26
54 https://twitter.com/huulocvl
55 https://twitter.com/TinhLe6789
56 https://twitter.com/NamAnh91
57 https://mobile.twitter.com/baothai107
58 https://twitter.com/buichilap
59 https://twitter.com/nhhu53783399
60 https://twitter.com/anhductn1111
List 25 người giúp làm zeepin để anh em mới tương tác nhanh hơn
61 https://twitter.com/NGOCPHILAM1
62 https://twitter.com/hungvuhai
63 https://twitter.com/qweqwad
64 https://twitter.com/phan_1102
65 https://twitter.com/tuktk52congnghe
66 https://twitter.com/luchongky
67 https://twitter.com/minhsonset
68 https://twitter.com/hahuytuan1102
69 https://twitter.com/kiennute
70 https://twitter.com/lequocthang1103
71 https://twitter.com/handsup981
72 https://twitter.com/TrnDuyTin8
73 https://twitter.com/tranvan79732886
74 https://twitter.com/minhsonset
75 https://twitter.com/gabeo78
76 https://twitter.com/CuskyNguyen
77 https://twitter.com/NguyenV76603903
78 https://mobile.twitter.com/LVQ3737373737
79 https://twitter.com/manhhubt
80 https://twitter.com/KhnhP
81 https://mobile.twitter.com/HoangLongSon
82 https://mobile.twitter.com/boyknightvn
83 https://mobile.twitter.com/TranPhu27931248
84 https://twitter.com/SuzaSuzanguyen
Ai thiếu thì nói mình thêm.Quote để mình dễ thêm. Nhớ follow chủ thớt https://twitter.com/kiddung1
Follower và tương tác càng nhiều càng tốt. Mình thấy nhiều airdrop sau này toàn yêu cầu vậy. Vào xem following rồi follow lại cho người ta. Mục tiêu 500 follow. Nhớ follow lượt một. Mọi người sẽ follow lại sau. Tin tưởng vào anh em.
Twitter nào không follow. Report mình
 

dunhhung

Junior Member
Joined
Dec 19, 2017
Messages
58
Reaction score
6
Points
8
Phone Number
Call me!
Google Plus
Follow me on Google Plus
Đã fl các bác nhé
cố lên hi vọng lên được tới 500 fl
Chúc mấy bác nhanh hoàn thành nhiệm vụ
Như trên. Anh em giúp nhau follow twitter. Mình sẽ liệt kê twitter của anh em để tiện follow.
Đủ 25 follow đăng kí cái này.
Coin này cực kỳ ngon, chạy trên nền tảng của NEO. Giá ICO : 1 ZPT = 0.13 USD. Đăng ký rồi vào bounty làm nhiệm vụ nhận coin, nhận được tầm 100-200ZPT. Nó sắp đóng bounty các thím vào đk nhanh nhé.Còn 3 ngày nữa.
B1:
Ref link https://www.zeepin.io/bounty/?r=L6V96
Non ref https://www.zeepin.io
B2: Ấn Get Free ZPT sau đó đăng ký tài khoản ở mục Register
B3: Theo dõi https://twitter.com/ZeepinChain
B4: Ấn Get misson
List follow lượt một
1 https://twitter.com/kiddung1
2 https://twitter.com/mrr_gaa
3 https://twitter.com/Hainguyenmk
4 https://twitter.com/phucbaby95
5 https://twitter.com/ceomedia1997
6 https://twitter.com/dunhhung3456789
7 https://twitter.com/NamAnh91
8 https://twitter.com/maichinhpro
9 https://mobile.twitter.com/Zuba22002
10 https://twitter.com/vankiet17
11 https://twitter.com/gnocuuh
12 https://twitter.com/ThoiThu
13 https://twitter.com/hieu19506307
14 https://twitter.com/phantrongthiem
15 https://twitter.com/GarrettFrankAR
16 https://twitter.com/tini6010
17 https://twitter.com/dongtn95
18 https://mobile.twitter.com/nqhung2014
19 https://twitter.com/LCoCa0949
20 https://twitter.com/Ga597Minh
21 https://twitter.com/minhhoangdo2015
22 https://twitter.com/TrinhCongHuy
23 https://twitter.com/Le0Truong
24 https://twitter.com/ThoiThu?lang=en
25 https://twitter.com/EvansDo159
26 https://twitter.com/trantien12321
27 https://twitter.com/phatle76256459
28 https://twitter.com/adam27944
29 https://twitter.com/uandi181818
30 https://twitter.com/TinyWomandotcom
31 https://twitter.com/alicesuri
32 https://twitter.com/eli4hunt
33 https://twitter.com/nguyentam0711
34 https://twitter.com/christa_fiedler
35 https://twitter.com/babykuteok231
36 https://twitter.com/Curlylove3
37 https://mobile.twitter.com/VANTUNGNGUYEN6
38 https://twitter.com/nguyeviet1
39 https://twitter.com/lonelystar17897
40 https://twitter.com/trungtam2803
41 https://twitter.com/inboxnha
42 https://mobile.twitter.com/inboxnha
43 https://mobile.twitter.com/tackehoa100oo
44 https://mobile.twitter.com/minhhoangdo2015
update 15/01
45 https://twitter.com/tienong3
46 https://twitter.com/KguuNguyen
47 https://twitter.com/nguyntu63714586
48 https://twitter.com/akachick113
49 https://twitter.com/Coin24hnet
50 https://twitter.com/youandivn
51 https://twitter.com/besonxxx
52 https://twitter.com/lehunglvh
53 https://twitter.com/ronglua26
54 https://twitter.com/huulocvl
55 https://twitter.com/TinhLe6789
56 https://twitter.com/NamAnh91
57 https://mobile.twitter.com/baothai107
58 https://twitter.com/buichilap
59 https://twitter.com/nhhu53783399
60 https://twitter.com/anhductn1111
List 25 người giúp làm zeepin để anh em mới tương tác nhanh hơn
61 https://twitter.com/NGOCPHILAM1
62 https://twitter.com/hungvuhai
63 https://twitter.com/qweqwad
64 https://twitter.com/phan_1102
65 https://twitter.com/tuktk52congnghe
66 https://twitter.com/luchongky
67 https://twitter.com/minhsonset
68 https://twitter.com/hahuytuan1102
69 https://twitter.com/kiennute
70 https://twitter.com/lequocthang1103
71 https://twitter.com/handsup981
72 https://twitter.com/TrnDuyTin8
73 https://twitter.com/tranvan79732886
74 https://twitter.com/minhsonset
75 https://twitter.com/gabeo78
76 https://twitter.com/CuskyNguyen
77 https://twitter.com/NguyenV76603903
78 https://mobile.twitter.com/LVQ3737373737
79 https://twitter.com/manhhubt
80 https://twitter.com/KhnhP
81 https://mobile.twitter.com/HoangLongSon
82 https://mobile.twitter.com/boyknightvn
83 https://mobile.twitter.com/TranPhu27931248
84 https://twitter.com/SuzaSuzanguyen
Ai thiếu thì nói mình thêm.Quote để mình dễ thêm. Nhớ follow chủ thớt https://twitter.com/kiddung1
Follower và tương tác càng nhiều càng tốt. Mình thấy nhiều airdrop sau này toàn yêu cầu vậy. Vào xem following rồi follow lại cho người ta. Mục tiêu 500 follow. Nhớ follow lượt một. Mọi người sẽ follow lại sau. Tin tưởng vào anh em.
Twitter nào không follow. Report mình
Đã fl các bác nhé, cố lên ráng được 500 fl
 

hienmmo

Senior Member
Joined
Aug 5, 2014
Messages
849
Reaction score
75
Points
28

ngocducnpc

Junior Member
Joined
Mar 26, 2017
Messages
137
Reaction score
42
Points
28
Phone Number
Call me!
Chúc mấy bác nhanh hoàn thành nhiệm vụ
Như trên. Anh em giúp nhau follow twitter. Mình sẽ liệt kê twitter của anh em để tiện follow.
Đủ 25 follow đăng kí cái này.
Coin này cực kỳ ngon, chạy trên nền tảng của NEO. Giá ICO : 1 ZPT = 0.13 USD. Đăng ký rồi vào bounty làm nhiệm vụ nhận coin, nhận được tầm 100-200ZPT. Nó sắp đóng bounty các thím vào đk nhanh nhé.Còn 3 ngày nữa.
B1:
Ref link https://www.zeepin.io/bounty/?r=L6V96
Non ref https://www.zeepin.io
B2: Ấn Get Free ZPT sau đó đăng ký tài khoản ở mục Register
B3: Theo dõi https://twitter.com/ZeepinChain
B4: Ấn Get misson
List follow lượt một
1 https://twitter.com/kiddung1
2 https://twitter.com/mrr_gaa
3 https://twitter.com/Hainguyenmk
4 https://twitter.com/phucbaby95
5 https://twitter.com/ceomedia1997
6 https://twitter.com/dunhhung3456789
7 https://twitter.com/NamAnh91
8 https://twitter.com/maichinhpro
9 https://mobile.twitter.com/Zuba22002
10 https://twitter.com/vankiet17
11 https://twitter.com/gnocuuh
12 https://twitter.com/ThoiThu
13 https://twitter.com/hieu19506307
14 https://twitter.com/phantrongthiem
15 https://twitter.com/GarrettFrankAR
16 https://twitter.com/tini6010
17 https://twitter.com/dongtn95
18 https://mobile.twitter.com/nqhung2014
19 https://twitter.com/LCoCa0949
20 https://twitter.com/Ga597Minh
21 https://twitter.com/minhhoangdo2015
22 https://twitter.com/TrinhCongHuy
23 https://twitter.com/Le0Truong
24 https://twitter.com/ThoiThu?lang=en
25 https://twitter.com/EvansDo159
26 https://twitter.com/trantien12321
27 https://twitter.com/phatle76256459
28 https://twitter.com/adam27944
29 https://twitter.com/uandi181818
30 https://twitter.com/TinyWomandotcom
31 https://twitter.com/alicesuri
32 https://twitter.com/eli4hunt
33 https://twitter.com/nguyentam0711
34 https://twitter.com/christa_fiedler
35 https://twitter.com/babykuteok231
36 https://twitter.com/Curlylove3
37 https://mobile.twitter.com/VANTUNGNGUYEN6
38 https://twitter.com/nguyeviet1
39 https://twitter.com/lonelystar17897
40 https://twitter.com/trungtam2803
41 https://twitter.com/inboxnha
42 https://mobile.twitter.com/inboxnha
43 https://mobile.twitter.com/tackehoa100oo
44 https://mobile.twitter.com/minhhoangdo2015
update 15/01
45 https://twitter.com/tienong3
46 https://twitter.com/KguuNguyen
47 https://twitter.com/nguyntu63714586
48 https://twitter.com/akachick113
49 https://twitter.com/Coin24hnet
50 https://twitter.com/youandivn
51 https://twitter.com/besonxxx
52 https://twitter.com/lehunglvh
53 https://twitter.com/ronglua26
54 https://twitter.com/huulocvl
55 https://twitter.com/TinhLe6789
56 https://twitter.com/NamAnh91
57 https://mobile.twitter.com/baothai107
58 https://twitter.com/buichilap
59 https://twitter.com/nhhu53783399
60 https://twitter.com/anhductn1111
List 25 người giúp làm zeepin để anh em mới tương tác nhanh hơn
61 https://twitter.com/NGOCPHILAM1
62 https://twitter.com/hungvuhai
63 https://twitter.com/qweqwad
64 https://twitter.com/phan_1102
65 https://twitter.com/tuktk52congnghe
66 https://twitter.com/luchongky
67 https://twitter.com/minhsonset
68 https://twitter.com/hahuytuan1102
69 https://twitter.com/kiennute
70 https://twitter.com/lequocthang1103
71 https://twitter.com/handsup981
72 https://twitter.com/TrnDuyTin8
73 https://twitter.com/tranvan79732886
74 https://twitter.com/minhsonset
75 https://twitter.com/gabeo78
76 https://twitter.com/CuskyNguyen
77 https://twitter.com/NguyenV76603903
78 https://mobile.twitter.com/LVQ3737373737
79 https://twitter.com/manhhubt
80 https://twitter.com/KhnhP
81 https://mobile.twitter.com/HoangLongSon
82 https://mobile.twitter.com/boyknightvn
83 https://mobile.twitter.com/TranPhu27931248
84 https://twitter.com/SuzaSuzanguyen
Ai thiếu thì nói mình thêm.Quote để mình dễ thêm. Nhớ follow chủ thớt https://twitter.com/kiddung1
Follower và tương tác càng nhiều càng tốt. Mình thấy nhiều airdrop sau này toàn yêu cầu vậy. Vào xem following rồi follow lại cho người ta. Mục tiêu 500 follow. Nhớ follow lượt một. Mọi người sẽ follow lại sau. Tin tưởng vào anh em.
Twitter nào không follow. Report mình
Đã fl hết. ae fl lại giúp nhau nhé :)
 

hienmmo

Senior Member
Joined
Aug 5, 2014
Messages
849
Reaction score
75
Points
28

hienmmo

Senior Member
Joined
Aug 5, 2014
Messages
849
Reaction score
75
Points
28

hienmmo

Senior Member
Joined
Aug 5, 2014
Messages
849
Reaction score
75
Points
28

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
352,128
Messages
6,165,451
Members
127,662
Latest member
ongden13

Follow us

Top