Real Traffic KIẾM TIỀN TỪ AFFILIATE REAL TRAFFIC.

offerstar604

Senior
Joined
Feb 15, 2014
Messages
660
Reactions
134
MR
0.269
Dear Toàn thể AE.
Offer 2023 hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm 2013 khi mình mới bắt đầu bén duyên vào với nghề, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều Anh, Chị đã kiếm được rất nhiều tiền từ offer, và cũng có rất nhiều ae đã không thể trụ vững được với nghề. điều đó cũng là bình thường thôi vì ai cũng làm giỏi cả làm sao được.
Với cá nhân mình thấy offer vẫn là một mảnh đất mầu mỡ sau nhiều năm chinh chiến cheat. đăng cay ngọt bùi cũng bám trụ trên 10 năm chỉ offer. mình làm chính về PC các dạng CPA,CPL, CPC
Có nhiều bài viết anh em chia sẻ tại forums mình thấy rất sát ngần như đầy đủ kiến thức căn bản chỉ có điều 2023 và vè sau nữa AE muốn theo nghề thì sẽ không thể đi theo lối mòn mà 10 năm đã đi được nữa, Công nghệ đã cập nhật thay đổi rất nhiều thế hệ mình cảm thấy như bị già lùa, mở off rất khó mà làm thì trừ nhiều chi phí để làm cũng tăng cao.
Việc ngoài kia còn nhiều lắm anh em ạ, Offer chưa bao giờ nát nó chỉ thay đổi cách thức để làm chi vì vậy mình và team đã quyết định chuyển hướng tư duy từ cheat 100% qua tìm hiểu về Real traffic quyết tâm theo nghề một cách bền vững
Với số king nghiệm của bản thân và đinh hướng offer thời gian tới mình sẽ tạo một nhóm chia sẻ miễn phí kiến thức real traffic cho anh em từ khi mới bắt đầu. khi các bạn có traffic thì có thể kiếm tiền đa kênh từ amazon, offer, ...
Mình có để lại link nhóm anh em quan tâm vào nhóm để bắt đầu học
Offer với mình luôn là chân ái. https://zalo.me/g/ydkuge949
 
payment.jpg
 
Dear Toàn thể AE.
Offer 2023 hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm 2013 khi mình mới bắt đầu bén duyên vào với nghề, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều Anh, Chị đã kiếm được rất nhiều tiền từ offer, và cũng có rất nhiều ae đã không thể trụ vững được với nghề. điều đó cũng là bình thường thôi vì ai cũng làm giỏi cả làm sao được.
Với cá nhân mình thấy offer vẫn là một mảnh đất mầu mỡ sau nhiều năm chinh chiến cheat. đăng cay ngọt bùi cũng bám trụ trên 10 năm chỉ offer. mình làm chính về PC các dạng CPA,CPL, CPC
Có nhiều bài viết anh em chia sẻ tại forums mình thấy rất sát ngần như đầy đủ kiến thức căn bản chỉ có điều 2023 và vè sau nữa AE muốn theo nghề thì sẽ không thể đi theo lối mòn mà 10 năm đã đi được nữa, Công nghệ đã cập nhật thay đổi rất nhiều thế hệ mình cảm thấy như bị già lùa, mở off rất khó mà làm thì trừ nhiều chi phí để làm cũng tăng cao.
Việc ngoài kia còn nhiều lắm anh em ạ, Offer chưa bao giờ nát nó chỉ thay đổi cách thức để làm chi vì vậy mình và team đã quyết định chuyển hướng tư duy từ cheat 100% qua tìm hiểu về Real traffic quyết tâm theo nghề một cách bền vững
Với số king nghiệm của bản thân và đinh hướng offer thời gian tới mình sẽ tạo một nhóm chia sẻ miễn phí kiến thức real traffic cho anh em từ khi mới bắt đầu. khi các bạn có traffic thì có thể kiếm tiền đa kênh từ amazon, offer, ...
Mình có để lại link nhóm anh em quan tâm vào nhóm để bắt đầu học
Offer với mình luôn là chân ái. https://zalo.me/g/ydkuge949
Đã gửi yêu cầu vào nhóm, duyệt cho mình với bro. Cảm ơn bro
 
mong ae em tạo lên một cộng đồng tốt, đã duyệ
 
Dear Toàn thể AE.
Offer 2023 hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm 2013 khi mình mới bắt đầu bén duyên vào với nghề, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều Anh, Chị đã kiếm được rất nhiều tiền từ offer, và cũng có rất nhiều ae đã không thể trụ vững được với nghề. điều đó cũng là bình thường thôi vì ai cũng làm giỏi cả làm sao được.
Với cá nhân mình thấy offer vẫn là một mảnh đất mầu mỡ sau nhiều năm chinh chiến cheat. đăng cay ngọt bùi cũng bám trụ trên 10 năm chỉ offer. mình làm chính về PC các dạng CPA,CPL, CPC
Có nhiều bài viết anh em chia sẻ tại forums mình thấy rất sát ngần như đầy đủ kiến thức căn bản chỉ có điều 2023 và vè sau nữa AE muốn theo nghề thì sẽ không thể đi theo lối mòn mà 10 năm đã đi được nữa, Công nghệ đã cập nhật thay đổi rất nhiều thế hệ mình cảm thấy như bị già lùa, mở off rất khó mà làm thì trừ nhiều chi phí để làm cũng tăng cao.
Việc ngoài kia còn nhiều lắm anh em ạ, Offer chưa bao giờ nát nó chỉ thay đổi cách thức để làm chi vì vậy mình và team đã quyết định chuyển hướng tư duy từ cheat 100% qua tìm hiểu về Real traffic quyết tâm theo nghề một cách bền vững
Với số king nghiệm của bản thân và đinh hướng offer thời gian tới mình sẽ tạo một nhóm chia sẻ miễn phí kiến thức real traffic cho anh em từ khi mới bắt đầu. khi các bạn có traffic thì có thể kiếm tiền đa kênh từ amazon, offer, ...
Mình có để lại link nhóm anh em quan tâm vào nhóm để bắt đầu học
Offer với mình luôn là chân ái. https://zalo.me/g/ydkuge949
Zalo mình tên Mít Tờ Hờ. Bạn duyệt mình vào nhóm nhé
 
Dear Toàn thể AE.
Offer 2023 hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm 2013 khi mình mới bắt đầu bén duyên vào với nghề, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều Anh, Chị đã kiếm được rất nhiều tiền từ offer, và cũng có rất nhiều ae đã không thể trụ vững được với nghề. điều đó cũng là bình thường thôi vì ai cũng làm giỏi cả làm sao được.
Với cá nhân mình thấy offer vẫn là một mảnh đất mầu mỡ sau nhiều năm chinh chiến cheat. đăng cay ngọt bùi cũng bám trụ trên 10 năm chỉ offer. mình làm chính về PC các dạng CPA,CPL, CPC
Có nhiều bài viết anh em chia sẻ tại forums mình thấy rất sát ngần như đầy đủ kiến thức căn bản chỉ có điều 2023 và vè sau nữa AE muốn theo nghề thì sẽ không thể đi theo lối mòn mà 10 năm đã đi được nữa, Công nghệ đã cập nhật thay đổi rất nhiều thế hệ mình cảm thấy như bị già lùa, mở off rất khó mà làm thì trừ nhiều chi phí để làm cũng tăng cao.
Việc ngoài kia còn nhiều lắm anh em ạ, Offer chưa bao giờ nát nó chỉ thay đổi cách thức để làm chi vì vậy mình và team đã quyết định chuyển hướng tư duy từ cheat 100% qua tìm hiểu về Real traffic quyết tâm theo nghề một cách bền vững
Với số king nghiệm của bản thân và đinh hướng offer thời gian tới mình sẽ tạo một nhóm chia sẻ miễn phí kiến thức real traffic cho anh em từ khi mới bắt đầu. khi các bạn có traffic thì có thể kiếm tiền đa kênh từ amazon, offer, ...
Mình có để lại link nhóm anh em quan tâm vào nhóm để bắt đầu học
Offer với mình luôn là chân ái. https://zalo.me/g/ydkuge949
Đã gửi yêu cầu vào nhóm, mong trưởng/phó duyệt với ạ
 
Dear Toàn thể AE.
Offer 2023 hiện nay đã khác rất nhiều so với thời điểm 2013 khi mình mới bắt đầu bén duyên vào với nghề, chắc hẳn ở đây cũng có rất nhiều Anh, Chị đã kiếm được rất nhiều tiền từ offer, và cũng có rất nhiều ae đã không thể trụ vững được với nghề. điều đó cũng là bình thường thôi vì ai cũng làm giỏi cả làm sao được.
Với cá nhân mình thấy offer vẫn là một mảnh đất mầu mỡ sau nhiều năm chinh chiến cheat. đăng cay ngọt bùi cũng bám trụ trên 10 năm chỉ offer. mình làm chính về PC các dạng CPA,CPL, CPC
Có nhiều bài viết anh em chia sẻ tại forums mình thấy rất sát ngần như đầy đủ kiến thức căn bản chỉ có điều 2023 và vè sau nữa AE muốn theo nghề thì sẽ không thể đi theo lối mòn mà 10 năm đã đi được nữa, Công nghệ đã cập nhật thay đổi rất nhiều thế hệ mình cảm thấy như bị già lùa, mở off rất khó mà làm thì trừ nhiều chi phí để làm cũng tăng cao.
Việc ngoài kia còn nhiều lắm anh em ạ, Offer chưa bao giờ nát nó chỉ thay đổi cách thức để làm chi vì vậy mình và team đã quyết định chuyển hướng tư duy từ cheat 100% qua tìm hiểu về Real traffic quyết tâm theo nghề một cách bền vững
Với số king nghiệm của bản thân và đinh hướng offer thời gian tới mình sẽ tạo một nhóm chia sẻ miễn phí kiến thức real traffic cho anh em từ khi mới bắt đầu. khi các bạn có traffic thì có thể kiếm tiền đa kênh từ amazon, offer, ...
Mình có để lại link nhóm anh em quan tâm vào nhóm để bắt đầu học
Offer với mình luôn là chân ái. https://zalo.me/g/ydkuge949
Tuyệt vời ,đã yêu cầu nhập học
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,440
Messages
7,042,938
Members
168,816
Latest member
sensoul0510
Back
Top Bottom