New [Kèo Siêu Thơm] Xây dựng trang trại với Stablecoin nhận về Token có giá trị cao

Bỏ 5000 thì sau 1 năm thu về bao nhiêu vậy a.
Tuỳ theo cách bạn tham gia vào dự án thế nào thôi. Mình đưa ra 2 giải pháp để bạn xem xét nhé.

Đầu tư không có NFT : Không cần tính toán lượng điểm chất lượng phải mua

Ưu điểm
 • Rút vốn gần như 100% linh hoạt. Nếu giữ trại hơn 1 tháng thì vừa vốn vừa lợi nhuận.
 • Có thể dể dàng lấy ZO thưởng mỗi mùa và thu thập NFT để tăng thêm lợi nhuận.
Khuyết điểm
 • Lợi nhuận kém hơn so với lợi nhuận mà dự án thưởng vào mỗi mùa
 • Tăng trưởng chậm từ giai đoạn đầu
1685847660604.png


Đầu tư có NFT: Tính toán điểm chất lượng hợp lý so với diện tích trang trại.

Ưu điểm
 • Có thể nhận về lượng thưởng lớn ngay từ những mùa đầu tiên tham gia.
 • Có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn vượt trội nếu Hold và đợi ZO tăng để bán ra.
 • Tiếp cận NFT sớm sẽ giúp trang trại linh hoạt trong quá trình rút dần diện tích.
Khuyết điểm
 • Do trích 1 phần vốn để mua NFT cho nên cần phải có thời gian lâu hơn để thu hồi số tiền bỏ ra mua NFT. ( bán lại cho trại khác và thu hồi vốn thì ko cần bận tâm )
1685850244547.png
 
Mùa 12 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.

Lưu ý: Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions

1685937051056.png
 
Tuỳ theo cách bạn tham gia vào dự án thế nào thôi. Mình đưa ra 2 giải pháp để bạn xem xét nhé.

Đầu tư không có NFT : Không cần tính toán lượng điểm chất lượng phải mua

Ưu điểm
 • Rút vốn gần như 100% linh hoạt. Nếu giữ trại hơn 1 tháng thì vừa vốn vừa lợi nhuận.
 • Có thể dể dàng lấy ZO thưởng mỗi mùa và thu thập NFT để tăng thêm lợi nhuận.
Khuyết điểm
 • Lợi nhuận kém hơn so với lợi nhuận mà dự án thưởng vào mỗi mùa
 • Tăng trưởng chậm từ giai đoạn đầu
View attachment 219982

Đầu tư có NFT: Tính toán điểm chất lượng hợp lý so với diện tích trang trại.

Ưu điểm
 • Có thể nhận về lượng thưởng lớn ngay từ những mùa đầu tiên tham gia.
 • Có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn vượt trội nếu Hold và đợi ZO tăng để bán ra.
 • Tiếp cận NFT sớm sẽ giúp trang trại linh hoạt trong quá trình rút dần diện tích.
Khuyết điểm
 • Do trích 1 phần vốn để mua NFT cho nên cần phải có thời gian lâu hơn để thu hồi số tiền bỏ ra mua NFT. ( bán lại cho trại khác và thu hồi vốn thì ko cần bận tâm )
View attachment 219984
Theo hướng có NFT. Dùng 200 mua còn 4800 vào diện tích thì trung bình mỗi tháng bao nhiêu.
 
Theo hướng có NFT. Dùng 200 mua còn 4800 vào diện tích thì trung bình mỗi tháng bao nhiêu.
Nếu dùng 200 mua NFT thì sẽ nhận được tầm 35 NFT và nâng cấp 5 cái NFT lên cấp 2. Cho trung bình 1 cái NFT là 3 điểm vậy bạn sẽ nhận được tầm 120 điểm chất lượng nếu trãi đủ 15 vị trí trang trại. Sau đó theo như bảng kế hoạch:

1685959856152.png


Kết: Bạn sẽ nhận được 37.99 ZU ~ $37.99 / tuần khi bán tất cả ZO ngay khi mùa vừa chuyển qua Thu Hoạch. Nếu Hold ZO và đợi giá cao hơn thì lại là một lợi nhuận khác ( cũng có khi giá ZO giảm tuy nhiên giảm lãi thì ko phải bận tâm ). Vậy trung bình 1 tháng bạn sẽ đc 37.99 x 4 = ~ $151.96. 1 năm là $1823.52.
Vậy tầm 6 tuần là lợi nhuận đã bù hết phần mua NFT và từ tuần thứ 7 là bắt đầu nhận về lợi nhuận từ dự án. Tuy nhiên sự cạnh tranh từ các trang trại khác có thể làm kết quả khác đi đôi chút.
 
Mùa 12 đã có thể thu hoạch được rồi cả nhà ơi.

Tổng mùa 12 thu hoạch được là 241.76 ZO

Mùa tiếp theo sẽ khởi động Gieo Hạt vào ngày mai 10/06/2023 và dự kiến Làm Vườn vào thứ 2 tuần tiếp theo nhé.

Tham khảo lịch sử mùa : https://zofi.app/eventHistory

1686273664226.png
 
Ngày mai bắt đầu Làm Vườn rồi nhé bà con. Nếu tham gia muộn sẽ phải đợi 1 thêm 1 tuần mới thu hoạch được. Trong những ngày thị trường crypto biến động đầy rủi ro như hiện tại thì gửi tiền nhận lãi suất như ZOFI thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
 
Mùa 13 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.

Lưu ý: Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.

Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions
1686530369647.png
 
Mùa 13 đã có thể thu hoạch được rồi cả nhà ơi.

Tổng mùa 13 thu hoạch được là 233.33 ZO

Mùa tiếp theo sẽ khởi động Gieo Hạt vào ngày mai 17/06/2023 và dự kiến Làm Vườn vào thứ 2 tuần tiếp theo nhé.

Tham khảo lịch sử mùa : https://zofi.app/eventHistory

1686881104044.png
 
Mùa 14 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.

Lưu ý: Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.
Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.

Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions

1687136270783.png
 
Mùa 14 đã có thể thu hoạch được rồi cả nhà ơi.
🥕
🥕
🥕


Tổng mùa 14 thu hoạch được là 225.30 ZO
🥑
🥑
🥑


Mùa tiếp theo sẽ khởi động Gieo Hạt vào ngày mai 24/06/2023 và dự kiến Làm Vườn vào thứ 2 tuần tiếp theo nhé.
🫒
🫒


Tham khảo lịch sử mùa : https://zofi.app/eventHistory

Tham gia với link ref em ở đầu topic nhé :D

1687483081186.png
 
Mùa 15 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.
🥕
🥕
🥕


Lưu ý:
Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.
Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.

Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions

1687745579767.png
 
Mùa 15 đã có thể thu hoạch được rồi cả nhà ơi.
🥕
🥕
🥕


Tổng mùa 15 thu hoạch được là 217.73 ZO
🥑
🥑
🥑


Mùa tiếp theo sẽ khởi động Gieo Hạt vào ngày mai 01/07/2023 và dự kiến Làm Vườn vào thứ 2 tuần tiếp theo nhé.
🫒
🫒


Tham khảo lịch sử mùa : https://zofi.app/eventHistory

1688083850924.png
 
Mùa 16 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.
🥕
🥕
🥕


Lưu ý:
Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.

Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.
Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions

1688346807604.png
 
Mùa 16 đã có thể thu hoạch được rồi cả nhà ơi.
🥕
🥕
🥕


Tổng mùa 16 thu hoạch được là 214.4 ZO
🥑
🥑
🥑


Giá ZO hiện tại là $0.06332 ⬆️ 27% so với giá khởi động dự án

Mùa tiếp theo sẽ khởi động Gieo Hạt vào ngày mai 08/07/2023 và dự kiến Làm Vườn vào thứ 2 tuần tiếp theo nhé.
🫒
🫒


Tham khảo lịch sử mùa : https://zofi.app/eventHistory

1688693904654.png
 
Mùa 17 đã chính thức chuyển qua giai đoạn Làm Vườn và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tuần này.
🥕
🥕
🥕


Lưu ý: Những trang trại đăng ký tham gia trong hoạt động Làm Vườn sẽ không thể thu hoạch trong mùa này và cần phải đợi mùa tiếp theo.Trong thời gian này nâng cấp NFT hoặc gắn thêm NFT vào trang trại sẽ giúp trang trại của bạn cướp lấy phần thưởng lớn hơn cho trang trại của mình.

Tham Khảo Quyền và Quy Tắc tham gia: https://zofi.app/superfarm#permissions
1688951095177.png
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,641
Messages
7,113,232
Members
173,828
Latest member
bong88services

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom