Airdrop Kèo Claim Khá Fomo Cho Anh Em Xổ Số

Rút về sàn
Metamask
Giá trị 1 Coin
1
Nhập Ref được gì
Token
Yêu cầu phải tuyển Ref
Link Bot
https://rici.io?ref=0x82585c19B855295336a3a4E0F702A109b860C26f
Link dự án Coin
https://t.me/ricieloncommunity
Joined
Dec 28, 2014
Messages
604
Reactions
172
MR
0.734
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Anh em claim thì vào link này kết nối ví và ấn claim là xong.
Link: https://rici.io?ref=0x82585c19B855295336a3a4E0F702A109b860C26f
Cần 0.004 BNB để claim phần thưởng và add contract hiện luôn trong ví.
Contract Rici Elon: 0x96a938d3a91e864cc9f342b8b5cfce06d0bc8cea
Channel nơi anh em cập nhật thông tin các kèo Airdrop - Whitelist mới nhất.
Link: https://t.me/dfventureschannel
____________
I> THÔNG TIN DỰ ÁN #RICI #ELON

1> Website: https://rici.io/
2> Channel global: https://t.me/ricieloncommunity
3> Group global: https://t.me/ricielon
4> Twitter: https://twitter.com/RiciELON
5> Contract Rici Elon: 0x96a938d3a91e864cc9f342b8b5cfce06d0bc8cea

II> GROUP THÔNG TIN HỔ TRỢ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

***Link group VN: https://t.me/RiciElonVNx1000
***Link channel VN: https://t.me/RiciElonvnchannel
1> Tokenomics: Token name: RICI Elon
2> Token Symbol: RICI
3> Total Supply: 100,000,000,000,000 RICI
4> Burned: 99,900,000,000,000 RICI
5> Current Supply: 100,000,000,000 RICI

III> LỘ TRÌNH DỰ ÁN GẦN NHẤT

1> Ngày airdrop: 10/11/2021 - 23g59p 13/11/2021
2> Ngày list sàn Pancakeswap: 14/11/2021
3> Ngày ra game NFT: 15 - 16/11/2021
4> Tháng 12 ra mắt PVP, PVE mode
 

Announcements

Most discussed of week

Most discussed of week