Airdrop Kèo Airdrop tiềm năng ParaSpace Testnet & Galxe Campaign

Rút về sàn
chưa niêm yết
Giá trị 1 Coin
chưa niên yết
Nhập Ref được gì
không tuyển ref
Yêu cầu phải tuyển Ref
không yêu cầu
Link dự án Coin
https://app-staging.para.space

phungsu

Newbie
Joined
Oct 27, 2022
Messages
1
Reactions
8
MR
0.047

Giới thiệu về ParaSpace:​

ParaSpace là một Giao thức cho vay và cho vay toàn cầu cho phép người dùng mở khóa thanh khoản từ nhiều loại tài sản tiền điện tử bao gồm Mã thông báo ERC-20, Blue-chip NFT và UNI v3 LP.

1_BNkr_-VzEC0djblTp-j0ew.png

Mạng & Vòi:​

para1.png

  • ETH trên Mainnet của Mạng Arbitrum để yêu cầu Galxe NFT

Hướng dẫn Hoàn thành Chiến dịch Testnet & Galxe:​

Có 3 NFT trên Galxe mà chúng ta có thể yêu cầu chúng:
  1. The Traveler Registration
  2. The Explorer Registration
  3. The Settler Registration

1). The Traveler Registration:​

para2.png

nhiệm vụ cần hoàn thành:

Yêu cầu NFT đầu tiên trên Galxe: https://galxe.com/ParaSpace/campaign/GCeZpUwKjn

2). The Explorer Registration:​


Cần thực hiện nhiệm vụ:​

1. Nhận vai trò 1 “The Traveler Registration
trong Parallel Finance Discord Server

Kết nối ví của bạn từ #collabland-joinkênh trên Discord của họ để nhận Paraspace Travelervai trò (cần hoàn thành và yêu cầu nhiệm vụ 1)
para4.png

2). Cung cấp bất kỳ số lượng NFT thử nghiệm ERC-721 nào trên Mạng thử nghiệm ParaSpace

Liên kết: https://app-staging.para.space/#:~:text=Get Credit from NFTs

para5.png

3). Cung cấp & Mượn bất kỳ số lượng mã thông báo thử nghiệm ERC-20 nào trên Mạng thử nghiệm ParaSpace

Liên kết: https://app-staging.para.space/#:~:text=Supply-,ERC-20 Tokens,-Assets

para6.png

Yêu cầu NFT thứ 2 trên Galxe: https://galxe.com/ParaSpace/campaign/GCpppUwsdN

3). The Settler Registration

para7.png


Thể lệ phân phối ( Chỉ dành cho 200 người tham gia) :

  • 50 cho người tham gia có phản hồi tốt nhất trong #🤔feedbackkênh trên Discord
  • 50 cho những người tham gia được chọn từ một loạt các chiến dịch cộng đồng
  • 100 cho những người tham gia hàng đầu đã mời và giúp người dùng nhận được Paraspace Travelervai trò trong Discord (tại thời điểm này, chúng tôi không thể tạo liên kết mời Discord vì nó đã đạt đến số lượng tối đa)
Những người đã tham gia và được chọn sẽ nhận được Paraspace Settlervai trò và sẽ có thể yêu cầu NFT

  • Kết nối ví của bạn từ #collabland-joinkênh trên Discord của họ để nhận Paraspace Explorervai trò (cần hoàn thành và nhận nhiệm vụ 2)
Yêu cầu NFT thứ 3 trên Galxe: https://galxe.com/ParaSpace/campaign/GC17pUwbG5

Phần thưởng: Hãy cố gắng sử dụng nền tảng này nhiều hơn. cho vay và vay thêm.

tham gia nhóm telegram share kèo airđrop, testnet: https://t.me/+O-zYFxP7Ctg4ZmE1

 

Announcements

Forum statistics

Threads
420,673
Messages
7,099,906
Members
172,736
Latest member
toiha36

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom