Airdrop Kèo Airdrop nhận Token và NFT miễn phí trên hệ Ton! Chuỗi nhiệm vụ ví Telegram mới ra!

Rút về sàn
Ví TON Space của Telegram hoặc Tonkeeper
Giá trị 1 Coin
hiện chưa launch! nhưng có thể nhận được nft free!
Nhập Ref được gì
Token Notcoin, làm nhiệm vụ nhận $TAI, NFT free
Yêu cầu phải tuyển Ref
có telegram, twitter (X)
Link dự án Coin
Chuỗi nhiệm vụ Ví TON trên telegram (hệ sinh thái TON)

MMOnlinest

Newbie
Joined
Apr 12, 2013
Messages
29
Reactions
13
MR
0.127
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Link Tham Gia: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573809_22579250
👉 Đây là kèo làm nhiệm vụ theo chuỗi có thể nhận rất nhiều token miễn phí qua Airdrop và PTC!
👉 Những thứ bạn có thể nhận được như: token $NOT, $TAI, NFT, Chuỗi nhiệm vụ Airdrop sau này trên ví TON của telegram rất có thể sẽ nhận được airdrop token của telegram (GRAM) sau này khi ra mắt...
Yêu cầu: Cần có ví TON space trên Telegram hoặc ví TonKeeper, tài khoản telegram, twitter (X), discore (nếu có nv)!

ABLVV86DYoHnSwJ-I4r6hTVZdLUqqz_bFSBnWEfLBEFEcmJ-kFz5WVJXVDlBR-qIsGRsp8fTehtPzMhNtJ6pXtUOOlTTDxNAcggLDXzwJX1Nx4Ag-IHwiLM=w2400
ABLVV84DSqlujN55sU9rzJesdUOGElKzulG4_ZCtMnGeTUvzLV6swdB--u_MdBHN96-MFmPAvtxw68WzVcNselE3vnfE2rWL6FBMJcT2rj_oQhHzQDQk2Vk=w2400
ABLVV87DFJwqHngdINSak8EYhU0IkfH6dNVE4GuRz9N1C2vV4U9gHQieJPmtOtg5aE2mkWD1_qArYhHLzyBGPw8aSp2uAFvb7WO2Be8xH0erXdNzX7uuUbo=w2400
ABLVV86jjWdnbZa9_vSMh24VnLwNdwZhBIZKzSeDWD4UTbT0B-L3NSlYTQ0CPfQz9kLvsJNJLTTDo4bRcF6YK3_s8U4eYpLm5u6_haC5s-AhEO3BOGKUmHo=w2400


Hiện tại vẫn còn hơn 10 ngày để Claim và làm nhiệm vụ nhé AE!
Cày ngay thôi nào!

link đây nhé!
 
Link Tham Gia: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573809_22579250
👉 Đây là kèo làm nhiệm vụ theo chuỗi có thể nhận rất nhiều token miễn phí qua Airdrop và PTC!
👉 Những thứ bạn có thể nhận được như: token $NOT, $TAI, NFT, Chuỗi nhiệm vụ Airdrop sau này trên ví TON của telegram rất có thể sẽ nhận được airdrop token của telegram (GRAM) sau này khi ra mắt...
Yêu cầu: Cần có ví TON space trên Telegram hoặc ví TonKeeper, tài khoản telegram, twitter (X), discore (nếu có nv)!

ABLVV86DYoHnSwJ-I4r6hTVZdLUqqz_bFSBnWEfLBEFEcmJ-kFz5WVJXVDlBR-qIsGRsp8fTehtPzMhNtJ6pXtUOOlTTDxNAcggLDXzwJX1Nx4Ag-IHwiLM=w2400
ABLVV84DSqlujN55sU9rzJesdUOGElKzulG4_ZCtMnGeTUvzLV6swdB--u_MdBHN96-MFmPAvtxw68WzVcNselE3vnfE2rWL6FBMJcT2rj_oQhHzQDQk2Vk=w2400
ABLVV87DFJwqHngdINSak8EYhU0IkfH6dNVE4GuRz9N1C2vV4U9gHQieJPmtOtg5aE2mkWD1_qArYhHLzyBGPw8aSp2uAFvb7WO2Be8xH0erXdNzX7uuUbo=w2400
ABLVV86jjWdnbZa9_vSMh24VnLwNdwZhBIZKzSeDWD4UTbT0B-L3NSlYTQ0CPfQz9kLvsJNJLTTDo4bRcF6YK3_s8U4eYpLm5u6_haC5s-AhEO3BOGKUmHo=w2400


Hiện tại vẫn còn hơn 10 ngày để Claim và làm nhiệm vụ nhé AE!
Cày ngay thôi nào!

link đây nhé!
Up!
 
Up
 
Link Tham Gia: https://t.me/notcoin_bot?start=r_573809_22579250
👉 Đây là kèo làm nhiệm vụ theo chuỗi có thể nhận rất nhiều token miễn phí qua Airdrop và PTC!
👉 Những thứ bạn có thể nhận được như: token $NOT, $TAI, NFT, Chuỗi nhiệm vụ Airdrop sau này trên ví TON của telegram rất có thể sẽ nhận được airdrop token của telegram (GRAM) sau này khi ra mắt...
Yêu cầu: Cần có ví TON space trên Telegram hoặc ví TonKeeper, tài khoản telegram, twitter (X), discore (nếu có nv)!

ABLVV86DYoHnSwJ-I4r6hTVZdLUqqz_bFSBnWEfLBEFEcmJ-kFz5WVJXVDlBR-qIsGRsp8fTehtPzMhNtJ6pXtUOOlTTDxNAcggLDXzwJX1Nx4Ag-IHwiLM=w2400
ABLVV84DSqlujN55sU9rzJesdUOGElKzulG4_ZCtMnGeTUvzLV6swdB--u_MdBHN96-MFmPAvtxw68WzVcNselE3vnfE2rWL6FBMJcT2rj_oQhHzQDQk2Vk=w2400
ABLVV87DFJwqHngdINSak8EYhU0IkfH6dNVE4GuRz9N1C2vV4U9gHQieJPmtOtg5aE2mkWD1_qArYhHLzyBGPw8aSp2uAFvb7WO2Be8xH0erXdNzX7uuUbo=w2400
ABLVV86jjWdnbZa9_vSMh24VnLwNdwZhBIZKzSeDWD4UTbT0B-L3NSlYTQ0CPfQz9kLvsJNJLTTDo4bRcF6YK3_s8U4eYpLm5u6_haC5s-AhEO3BOGKUmHo=w2400


Hiện tại vẫn còn hơn 10 ngày để Claim và làm nhiệm vụ nhé AE!
Cày ngay thôi nào!

link đây nhé!
Up!
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,234
Messages
7,068,910
Members
170,372
Latest member
0388811472
Back
Top Bottom