Telegram Bot Kèo 100,000,000 WSPP

Rút về sàn
BSC
Giá trị 1 Coin
1$
Nhập Ref được gì
100,000,000 WSPP
Yêu cầu phải tuyển Ref
5
Link Bot
https://t.me/wsppairdrop_bot?start=r03663674590
Link dự án Coin
https://t.me/wsppairdrop_bot?start=r03663674590

kasinguyen

Newbie
Joined
Aug 30, 2021
Messages
2
Reactions
35
MR
0.049
Bạn đã làm được.
🎰 100.000.000 WSPP đã được thêm vào số dư của bạn thành công.

Đừng quên:
🔸Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
🔸Gửi tất cả các chi tiết

🎰Đối với mỗi lần giới thiệu - Nhận 1.000.000 WSPP

🔗Liên kết giới thiệu cá nhân của bạn:

Contract:. 0x46d502fac9aea7c5bc7b13c8ec9d02378c33d36f
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week