PTC Instantusd - Instantusd.com - Web PTC, Minpay 1$

ktweb

Senior Member
Joined
May 23, 2014
Messages
824
Reaction score
100
Points
43
Web hom nay 3/12 dang bao tri.
Web INSTANTUSD là site PTC click quảng cáo
- Nhận được 0.05$ trong Purchase balance khi đăng ký

- Mong mọi người ủng hộ đăng ký qua link ref của mình: http://www.instantusd.com/?ref=splxmref


-Khi đăng ký thành viên của web:

+Nhận 0.0003$, 0.0025$, 0.005$, 0.01$ khi click quảng cáo
+Nhận được 5% hoa hồng từ click giới thiệu trực tiếp. Thuê 1 ref, giá 0.2$, kiếm được 50% hoa hồng click
+Tham gia Play AdGrid, Do Microjobs
+Web có các hình thức quảng cáo(quảng cáo click, nhiệm vụ và banner,...) .
+Được Add fund từ Account balance >=0.01$
+Thanh toán qua PP, PZ, Skrill . Min pay lần đầu : 2$

+Mình mới tham gia nên chưa có proof, mong được các bạn đăng ký link ref,để mình nhanh rút $.
+Đây là RR mình mới thuê, ref nào cũng hoạt dộng:
intstanusd1.JPG
 
Last edited:

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-05-18 08:51:04 AM
Amount: $0.30
Batch: 315108126
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-05-20 15:56:11 PM
Amount: $0.20
Batch: 315410060
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-05-22 08:54:49 AM
Amount: $0.20
Batch: 315621082
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-05-29 03:52:15 AM
Amount: $0.30
Batch: 316472147
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-01 04:01:36 AM
Amount: $0.30
Batch: 316859493
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-06 04:41:05 AM
Amount: $0.20
Batch: 317998741
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-08 04:20:08 AM
Amount: $0.20
Batch: 318260273
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-10 05:20:53 AM
Amount: $0.20
Batch: 318570657
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-15 03:56:35 AM
Amount: $0.30
Batch: 319246009
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-17 05:13:42 AM
Amount: $0.20
Batch: 319554122
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-19 05:05:19 AM
Amount: $0.20
Batch: 319831969
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-22 04:45:23 AM
Amount: $0.30
Batch: 320212389
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-24 07:00:22 AM
Amount: $0.20
Batch: 320508024
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-27 04:42:38 AM
Amount: $0.30
Batch: 320905197
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

NewlineH

Junior Member
Joined
May 3, 2020
Messages
117
Reaction score
0
Points
16
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2020-06-29 04:22:44 AM
Amount: $0.20
Batch: 321167517
From Account: U24577436
Memo: API Payment. Withdraw to newlinehyip.com from instantusd.biz


Thank you admin
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,931
Messages
6,266,029
Members
130,938
Latest member
gtiki889

Follow us

Top