Hướng Dẫn Ủng Hộ Quỹ Từ Thiện

Discussion in 'MMO4ME Charity' started by chemgio, Oct 10, 2013.

 1. hoangdouis12

  hoangdouis12 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Apr 6, 2011
  Messages:
  702
  Likes Received:
  1,563
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Tài khoản/ thẻ nhận tiền:
  Vicgiap - 0531000270456
  Tên người nhận:
  TRAN VAN GIAP
  Tại ngân hàng:
  Vietcombank - NH Ngoai Thuong
  Chi tiết giao dịch
  Ngày giao dịch:
  18/06/2019
  Số tiền:
  200,000 VND
  Số tiền bằng chữ:
  Hai Trăm Nghìn Việt Nam Đồng
  Phí (chưa gồm VAT):
  0 VND (Chưa bao gồm VAT)
  Số FT:
  FT19169154007941/180024852811
  Số tham chiếu #:
  VPB1906180024852811
  Thông tin khác
  Nội dung:
  quy tu thien mmo4me
   
 2. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  893
  Likes Received:
  1,181
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Số tiền 200,000 VND
  Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền domainrenet - ung ho quy tu thien t6
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 1806190805920003
  Thời gian 18/06/2019 17:54:44
   
 3. backdoor

  backdoor Junior Member

  Joined:
  Oct 3, 2014
  Messages:
  75
  Likes Received:
  61
  THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
  THÔNG TIN GIAO DỊCH
  Số tiền 100,000 VND
  Số tiền bằng chữ Một trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền backdoor - Ung Ho Quy Tu Thien
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 1906190719537001
  Thời gian 19/06/2019 07:13:58
   
 4. nt7zcd2

  nt7zcd2 Junior Member Kindness Member

  Joined:
  Mar 31, 2016
  Messages:
  191
  Likes Received:
  100
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
  THÔNG TIN GIAO DỊCH
  Số tiền 200,000 VND
  Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền nt7zcd2 ung ho quy tu thien
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 2406191007529002
  Thời gian 24/06/2019 09:34:22
   
 5. junbj92

  junbj92 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Apr 14, 2012
  Messages:
  399
  Likes Received:
  399
  Skype:
  Chat with me via Skype
  THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
  THÔNG TIN GIAO DỊCH
  Số tiền 200,000 VND
  Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền junbj92 - ung ho quy tu thien thang 6
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 1203190581311001
   
 6. domainrenet

  domainrenet Senior Member Kindness Member Verified

  Joined:
  Mar 20, 2014
  Messages:
  893
  Likes Received:
  1,181
  Insuree Balance:
  1111.11
  Service Details:
  1||Domain
  1||Trung Gian
  1||Thẻ Cào
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Số tiền 200,000 VND
  Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền domainrenet - ung ho quy tu thien t7
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 0407190379798001
  Thời gian 04/07/2019 17:17:37
   
 7. cuipap1984

  cuipap1984 Moderator Staff Member

  Joined:
  Oct 16, 2010
  Messages:
  398
  Likes Received:
  3,228
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1|cuipap1984|Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/
  1|cuipap1984|Thẻ cào
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  chuyển khoản giúp bạn @bannickfacebook

  Thông tin giao dịch
  Số tiền 100,000 VND
  Số tiền bằng chữ Một trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền bannickfacebook UH quy tu thien
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 0607190840293002
  Thời gian 06/07/2019 00:37:35
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
   
 8. smallghost

  smallghost Junior Member Kindness Member Pre-verified

  Joined:
  Jan 9, 2013
  Messages:
  60
  Likes Received:
  41
  Insuree Balance:
  300
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Thông tin người thụ hưởng
  Ngân hàng NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK)
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
  Nội dung chuyển tiền

  Số tiền 200,000
  Loại tiền VND
  Ngày thanh toán 08/07/2019
  Nội dung thanh toán : smallghost - Ung ho quy tu thien 07.2019
   
 9. emyeusss7

  emyeusss7 Moderator Staff Member Trader Kindness Member

  Joined:
  Dec 26, 2010
  Messages:
  2,339
  Likes Received:
  1,526
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1|emyeusss7|Software, Tools
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
  Số tài khoản 0531000270456
  Tên người hưởng TRAN VAN GIAP
  THÔNG TIN GIAO DỊCH
  Số tiền 200,000 VND
  Số tiền bằng chữ Hai trăm ngàn đồng
  Nội dung chuyển tiền emyeusss7 ung ho quy tu thien
  Phí chuyển tiền Người chuyển trả
  Số tiền phí 2,200 VND
  Số lệnh giao dịch 1007190943063002
  Thời gian 10/07/2019 01:36:13
  Giao dịch chuyển khoản thành công!
  Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
   
 10. hoangdouis12

  hoangdouis12 Senior Member Kindness Member

  Joined:
  Apr 6, 2011
  Messages:
  702
  Likes Received:
  1,563
  Insuree Balance:
  0
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Tài khoản/ thẻ nhận tiền:
  Vicgiap - 0531000270456
  Tên người nhận:
  TRAN VAN GIAP
  Tại ngân hàng:
  Vietcombank - NH Ngoai Thuong
  Chi tiết giao dịch
  Ngày giao dịch:
  11/07/2019
  Số tiền:
  200,000 VND
  Số tiền bằng chữ:
  Hai Trăm Nghìn Việt Nam Đồng
  Phí (chưa gồm VAT):
  0 VND (Chưa bao gồm VAT)
  Số FT:
  FT19193976919971/110026780044
  Số tham chiếu #:
  VPB1907110026780044
  Thông tin khác
  Nội dung:
  quy tu thien mmo4me
   
 11. leminhtien

  leminhtien Hero Kindness Member Verified

  Joined:
  Dec 18, 2013
  Messages:
  1,046
  Likes Received:
  678
  Insuree Balance:
  0
  Skype:
  Chat with me via Skype
  1.jpg
   

Share This Page