Ask Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

evilbaby

Senior
Joined
May 7, 2013
Messages
495
Reactions
306
MR
0.00
Insuree Balance
0
Có bác nào có lệnh setup đào ban trên ubuntu không, sao e cứ bị lỗi hoài không chạy được hic hic :'(
Code:
sudo apt-get update -y 
sudo apt-get install nodejs -y
sudo apt-get install npm -y
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install -y gconf-service libasound2 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libc6 libcairo2 libcups2 libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libgcc1 libgconf-2-4 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk-3-0 libnspr4 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libstdc++6 libx11-6 libx11-xcb1 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3 libxi6 libxrandr2 libxrender1 libxss1 libxtst6 ca-certificates fonts-liberation libappindicator1 libnss3 lsb-release xdg-utils wget 
git clone https://bitbucket.org/evilbaby1/bana
cd bana
npm i --only=prod
npm i --save puppeteer

node index.js ban_1hkgqsafxthe9pab91aga1ao8hc5i87yosxjhpn89zdwmwms9qxymjnz9r71 2 coinimp
 

Banano1992

Junior
Joined
May 12, 2019
Messages
41
Reactions
0
MR
0.00
Code:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install nodejs -y
sudo apt-get install npm -y
sudo apt-get install git -y
sudo apt-get install -y gconf-service libasound2 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libc6 libcairo2 libcups2 libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libgcc1 libgconf-2-4 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk-3-0 libnspr4 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libstdc++6 libx11-6 libx11-xcb1 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3 libxi6 libxrandr2 libxrender1 libxss1 libxtst6 ca-certificates fonts-liberation libappindicator1 libnss3 lsb-release xdg-utils wget
git clone https://bitbucket.org/evilbaby1/bana
cd bana
npm i --only=prod
npm i --save puppeteer

node index.js ban_1hkgqsafxthe9pab91aga1ao8hc5i87yosxjhpn89zdwmwms9qxymjnz9r71 2 coinimp
thanks bác nha, để e thử =D
 

mrteo

Hero
Joined
Sep 22, 2011
Messages
1,377
Reactions
477
MR
0.00
Có thanh niên trên discord 1h 5k ban , thật ko nhỉ :popo_burn_joss_stick::popo_burn_joss_stick:
 

vannuong

Banned
Joined
Jan 15, 2014
Messages
265
Reactions
108
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Có bác nào bán BAN ko :D
 

vannuong

Banned
Joined
Jan 15, 2014
Messages
265
Reactions
108
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

vannuong

Banned
Joined
Jan 15, 2014
Messages
265
Reactions
108
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Sắp lên 1$ rồi bán cái gì nữa ông :popo_ah::popo_ah:
Bác này vui tính ghê, bác nên mua vietlott còn có khả năng..... :)
 

mrteo

Hero
Joined
Sep 22, 2011
Messages
1,377
Reactions
477
MR
0.00
Bác này vui tính ghê, bác nên mua vietlott còn có khả năng..... :)
Phải tin tưởng vào chuối chứ bác nhiều khi lại đổi đời đó :popo_adore::popo_adore:
 
Joined
Apr 20, 2019
Messages
1,444
Reactions
197
MR
0.00
theo rate và so61 hash hiien65 taiii5,,, dung2 vps dao XRM vẫn lãi hơn BAN,,, mà XRM là ALT coin tang giá theo BAN,,, thàng ÂD của BAN cung nhờ 500 AE dầo xRM dùm nó,,
 
Joined
Apr 20, 2019
Messages
1,444
Reactions
197
MR
0.00
:popo_angry:tiinh1 tu nngay BAN môi ra nhé,,,,,, sll vps như nhau-- từu 22k BAN ngày tụt xunn1 20 K,, tút xún 12k vầ tụt xún 7k,, go tut xún 5k,, theo rate hiien tatại 1k-- 1.4$,,, ngày chưa toi 7$,,, theo tiiinh toan dan dung con cá,,, lỗ chác lại tốn time,, ra ngoai duong danng ky chay grab cho lành
 

mrteo

Hero
Joined
Sep 22, 2011
Messages
1,377
Reactions
477
MR
0.00
:popo_angry:tiinh1 tu nngay BAN môi ra nhé,,,,,, sll vps như nhau-- từu 22k BAN ngày tụt xunn1 20 K,, tút xún 12k vầ tụt xún 7k,, go tut xún 5k,, theo rate hiien tatại 1k-- 1.4$,,, ngày chưa toi 7$,,, theo tiiinh toan dan dung con cá,,, lỗ chác lại tốn time,, ra ngoai duong danng ky chay grab cho lành
Còn xmr bác tính ngày dc nhiêu :D
 

Announcements

Tutorial

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
368,252
Messages
6,466,977
Members
140,295
Latest member
luudandan

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week