What's new

Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

PhamHung

Junior Member
Joined
Feb 12, 2014
Messages
222
Reaction score
58
Points
28
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Code:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - && \
sudo apt update && \
sudo apt-get install -y gcc g++ make && \
sudo apt-get install -y nodejs && \
sudo apt-get install -y gconf-service libasound2 libatk1.0-0 libc6 libcairo2 libcups2 libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libgcc1 libgconf-2-4 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk-3-0 libnspr4 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libstdc++6 libx11-6 libx11-xcb1 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3 libxi6 libxrandr2 libxrender1 libxss1 libxtst6 ca-certificates fonts-liberation libappindicator1 libnss3 lsb-release xdg-utils wget screen git && \
cd ~ && \
rm -rf banano.miner && \
git clone https://github.com/anzerr/banano.miner.git && \
cd banano.miner && \
sudo npm i --only=prod && \
sudo npm i --save [email protected] && \
sudo node index.js ban_1equiwxxwreihqioscaoq4kufj7nogw41h43r5fjj9hn46pusgqknmuqd6zt 4 coinimp
Ae đào thử, htrc ngồi test code mà đào k thấy lên.
 

Datbandicam

Senior Member
Joined
Jan 9, 2016
Messages
366
Reaction score
166
Points
43
Acc DigitalOcean đào được ko mọi người? Có số lượng lớn acc ai cần liên hệ mình
 

PhamHung

Junior Member
Joined
Feb 12, 2014
Messages
222
Reaction score
58
Points
28
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Acc DigitalOcean đào được ko mọi người? Có số lượng lớn acc ai cần liên hệ mình
Bác có fb hay skype cho e liên hệ cái, thích dùng DO, vì nó mượt.
 

vietnambananominer

Senior Member
Joined
Apr 20, 2019
Messages
1,414
Reaction score
198
Points
63
Code:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - && \
sudo apt update && \
sudo apt-get install -y gcc g++ make && \
sudo apt-get install -y nodejs && \
sudo apt-get install -y gconf-service libasound2 libatk1.0-0 libc6 libcairo2 libcups2 libdbus-1-3 libexpat1 libfontconfig1 libgcc1 libgconf-2-4 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk-3-0 libnspr4 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libstdc++6 libx11-6 libx11-xcb1 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxext6 libxfixes3 libxi6 libxrandr2 libxrender1 libxss1 libxtst6 ca-certificates fonts-liberation libappindicator1 libnss3 lsb-release xdg-utils wget screen git && \
cd ~ && \
rm -rf banano.miner && \
git clone https://github.com/anzerr/banano.miner.git && \
cd banano.miner && \
sudo npm i --only=prod && \
sudo npm i --save [email protected] && \
sudo node index.js ban_1equiwxxwreihqioscaoq4kufj7nogw41h43r5fjj9hn46pusgqknmuqd6zt 4 coinimp
Ae đào thử, htrc ngồi test code mà đào k thấy lên.
vào like cho bác phát:popo_beated: kimochi:popo_big_smile:
 

hiphipme

Junior Member
Joined
Sep 11, 2016
Messages
230
Reaction score
58
Points
28
mình chạy ubutu đào banano thấy nó hay bị dừng. phải xem nó thường xuyên chứ ko nó ko chạy :eek:
 

vocsjna

Junior Member
Joined
Jul 2, 2013
Messages
211
Reaction score
47
Points
28
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
len chùa bán nhang Tấn Beo - Tấn Bo hay lên thien đuòng
 

khang84

Junior Member
Joined
Jun 1, 2019
Messages
30
Reaction score
1
Points
8
sàn stex lấy địa chỉ ví coin WEB thì lấy ở chỗ nào thế các bác
 

PhamHung

Junior Member
Joined
Feb 12, 2014
Messages
222
Reaction score
58
Points
28
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Haizz, Azure hết cho 2h rồi, chán vãi :(((
 

khang84

Junior Member
Joined
Jun 1, 2019
Messages
30
Reaction score
1
Points
8
vps 2h azure da di nghi mat roi nhe cac bac. Nong qua ma
 

PhamHung

Junior Member
Joined
Feb 12, 2014
Messages
222
Reaction score
58
Points
28
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Chán vãi, đang setup thêm mà thấy tool éo chạy,check thấy nó k cho nữa :(
 

garungphn

Junior Member
Joined
Jun 9, 2013
Messages
84
Reaction score
19
Points
8
Insuree Balance
0
đang dùng hàng free, cấu hình cao quen tay
về vultr 1 cpu 2ram thấy chậm vc
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
346,809
Messages
6,066,415
Members
123,875
Latest member
nguoiduatinsaigon

Follow us

Top