New HARMONY LAUNCHER AIRDROP 1.2 MILLION $HARL 100 NFT

Joined
Feb 3, 2021
Messages
118
Reactions
83
MR
1.110
🔥 HARMONY LAUNCHER AIRDROP

💰Pool 1.200.000 $HARL + 100 NFT

👉 Link: https://referral.harmonylauncher.io/#/harmony-launcher?ref=Q8lLaMUB

- Điền email + ví BSC
- Xác Nhận Email
- Làm Các Nhiệm Vụ Twiter
- Join Telegram

✅ Done

Phần thưởng

1.2 triệu $HARL Airdrop (Đảm bảo cho tất cả những người tham gia).

100 Series A NFT Airdrop (100 người có lượt giới thiệu nhiều nhất từ bảng xếp hạng).

Whitelist (Những người có lượt giới thiệu nhiều nhất sẽ đủ điều kiện tham gia $ HARL IDO sắp tới).

Open: 8/02/2022
Close: 14/2/2022
 

Announcements

Forum statistics

Threads
394,587
Messages
6,843,577
Members
156,619
Latest member
tonynguyenjun8868

Most discussed of week

Most discussed of week