good-dad007.com 120% for 24h (lãi suất tính theo phút)

Site vẫn đang thanh toán ổn định:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 20:49 04.07.16. Batch: 138787023.

The amount of 0.36 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 22:15 04.07.16. Batch: 138793232

The amount of 0.31 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 00:23 05.07.16. Batch: 138801576

The amount of 0.23 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 23:09 04.07.16. Batch: 138796591.
 
theo bác 1$
user stareal
U9371959
Riêng bác RCB 120% luôn :D
The amount of 0.1 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2833339->U9371959. Memo: RCB user: stareal. Date: 01:02 05.07.16. Batch: 138802853.
 
Thanh toán vẫn đang rất ổn định:
The amount of 0.71 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 03:52 05.07.16. Batch: 138807949.
cleardot.gif
 
Thanh toán tiếp theo
The amount of 0.42 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 05:35 05.07.16. Batch: 138812216.
 
bác kiểm tra xem e có ref của bác k với. user: quangquy
 
đã dep 1$. bác check dùm em :p
U11810569
Thấy rồi, chiều mình RCB nhé, giờ ko ngồi ở máy tính
Thanh toán tiếp theo ngay tức thì
The amount of 0.31 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 06:30 05.07.16. Batch: 138815092.
 
Thấy rồi, chiều mình RCB nhé, giờ ko ngồi ở máy tính
Thanh toán tiếp theo ngay tức thì
The amount of 0.31 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 06:30 05.07.16. Batch: 138815092.
mà hết vòng thì tái đầu tư chỗ nào bác, hay phải rút ra dep vô lại :rolleyes:
 
thanh toán tếp theo ngay lập tức
The amount of 0.65 USD has been deposited to your Perfect Money account. Accounts: U7846252->U2833339. Memo: API Payment. good-dad007.com.. Date: 09:34 05.07.16. Batch: 138829867.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,526
Messages
6,980,482
Members
165,428
Latest member
QuynhGiang23
Back
Top Bottom