Giá BTC có mức hồi phục cao nhất là 27k đến 27k5 trong giai đoạn này.

Kể từ tuần cuối của tháng 5 đến này vùng giá phân phối của cá mập giao động trong khoảng [26k3-27k5]. Đó là vùng giá mà các MM có thể hướng tới khi đã đẩy giá BTC lên 31k là vùng giá có thanh khoản thấp thị trường chưa thể hấp thụ được với mức giá trên đó.
Cần thêm những thông tin xấu nữa để có thể đưa giá về vùng có thanh khoản cao hơn dễ hấp thụ hơn đó là [24k-25k5] tại vùng giá này đã có bể thanh khoản khoảng 440 tỷ đô so với vùng giá trên 30k chỉ khoảng 89 tỷ đô.
Nên nhớ rằng tất cả các cá mập đã mua BTC ở mức giá [15k-16k] và giờ họ đang tìm đến vùng có thanh khoản tốt nhất. Bất cứ thông tin xấu nào được tung ra cũng có thể dẫn đến cuộc bán phá giá đưa BTC về vùng có thanh khoản tốt nhất hiện tại là [24k-25k5]. Vùng [20k-22k] là vùng giá BTC đạt được trong thời gian tới khi mà Triệu Trường Bằng(CZ) ra tòa trò truyện cùng thẩm phán hoặc đi kèm với tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

👉
Ngày 13/6 tới đây có thông báo về chỉ số CPI( chỉ số giá tiêu dùng) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và có tác động ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử.
👉
Phản ứng giá được hiểu ngắn gọn trong 2 trường hợp:

☀️
Chỉ số CPI cao hơn dự đoán ( giá cả tăng cao) FED có cơ sở tăng lãi suất dẫn đến thiếu hụt dòng tiền vào thị trường rủi ro đặc biệt là thị trường tiền điện tử => Giá BTC có phản ứng giảm.

☀️
Chỉ số CPI thấp hơn dự đoán ( giá cả bình ổn hoặc thấp hơn ) FED có cơ sở giữ nguyên hoặc giảm nhẹ lãi suất dẫn đến có dòng tiền chảy vào thị trường => Giá BTC phản ứng tăng.
Và chờ đợi xem FED có tiếp tục tăng lãi suất hay ko!

Mức hồi phục hiện tại có thể đạt được cao nhất trong giai đoạn này là vùng giá [27k 27k5].
Quan điểm cá nhân nha ae! Tự chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Bài viết với mục đích cập nhật thông tin không phải lời khuyên đầu tư!
btc1162.PNG
btchnay.png
 
Last edited:
ok để e xem :)) đơn giản vậy thôi á a ?
Đúng rồi vì e thấy đơn giản như tình hình kinh tế vĩ mô lúc đó đâu có gì khả quan thậm chí đang tệ hơn hiên tại đúng không, cuộc chơi làm giá thôi volume ở đâu tốt nó sẽ quay lại đó, nó đẩy dần chỉ để đo lường volume thôi
 
Kể từ tuần cuối của tháng 5 đến này vùng giá phân phối của cá mập giao động trong khoảng [26k3-27k5]. Đó là vùng giá mà các MM có thể hướng tới khi đã đẩy giá BTC lên 31k là vùng giá có thanh khoản thấp thị trường chưa thể hấp thụ được với mức giá trên đó.
Cần thêm những thông tin xấu nữa để có thể đưa giá về vùng có thanh khoản cao hơn dễ hấp thụ hơn đó là [24k-25k5] tại vùng giá này đã có bể thanh khoản khoảng 440 tỷ đô so với vùng giá trên 30k chỉ khoảng 89 tỷ đô.
Nên nhớ rằng tất cả các cá mập đã mua BTC ở mức giá [15k-16k] và giờ họ đang tìm đến vùng có thanh khoản tốt nhất. Bất cứ thông tin xấu nào được tung ra cũng có thể dẫn đến cuộc bán phá giá đưa BTC về vùng có thanh khoản tốt nhất hiện tại là [24k-25k5]. Vùng [20k-22k] là vùng giá BTC đạt được trong thời gian tới khi mà Triệu Trường Bằng(CZ) ra tòa trò truyện cùng thẩm phán hoặc đi kèm với tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

👉
Ngày 13/6 tới đây có thông báo về chỉ số CPI( chỉ số giá tiêu dùng) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và có tác động ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử.
👉
Phản ứng giá được hiểu ngắn gọn trong 2 trường hợp:

☀️
Chỉ số CPI cao hơn dự đoán ( giá cả tăng cao) FED có cơ sở tăng lãi suất dẫn đến thiếu hụt dòng tiền vào thị trường rủi ro đặc biệt là thị trường tiền điện tử => Giá BTC có phản ứng giảm.

☀️
Chỉ số CPI thấp hơn dự đoán ( giá cả bình ổn hoặc thấp hơn ) FED có cơ sở giữ nguyên hoặc giảm nhẹ lãi suất dẫn đến có dòng tiền chảy vào thị trường => Giá BTC phản ứng tăng.
Và chờ đợi xem FED có tiếp tục tăng lãi suất hay ko!

Mức hồi phục hiện tại có thể đạt được cao nhất trong giai đoạn này là vùng giá [27k 27k5].
Quan điểm cá nhân nha ae! Tự chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Bài viết với mục đích cập nhật thông tin không phải lời khuyên đầu tư!View attachment 220849View attachment 220850
Lên được 27k k a zai ơi để long nhẹ cái
 
Kể từ tuần cuối của tháng 5 đến này vùng giá phân phối của cá mập giao động trong khoảng [26k3-27k5]. Đó là vùng giá mà các MM có thể hướng tới khi đã đẩy giá BTC lên 31k là vùng giá có thanh khoản thấp thị trường chưa thể hấp thụ được với mức giá trên đó.
Cần thêm những thông tin xấu nữa để có thể đưa giá về vùng có thanh khoản cao hơn dễ hấp thụ hơn đó là [24k-25k5] tại vùng giá này đã có bể thanh khoản khoảng 440 tỷ đô so với vùng giá trên 30k chỉ khoảng 89 tỷ đô.
Nên nhớ rằng tất cả các cá mập đã mua BTC ở mức giá [15k-16k] và giờ họ đang tìm đến vùng có thanh khoản tốt nhất. Bất cứ thông tin xấu nào được tung ra cũng có thể dẫn đến cuộc bán phá giá đưa BTC về vùng có thanh khoản tốt nhất hiện tại là [24k-25k5]. Vùng [20k-22k] là vùng giá BTC đạt được trong thời gian tới khi mà Triệu Trường Bằng(CZ) ra tòa trò truyện cùng thẩm phán hoặc đi kèm với tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

👉
Ngày 13/6 tới đây có thông báo về chỉ số CPI( chỉ số giá tiêu dùng) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và có tác động ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử.
👉
Phản ứng giá được hiểu ngắn gọn trong 2 trường hợp:

☀️
Chỉ số CPI cao hơn dự đoán ( giá cả tăng cao) FED có cơ sở tăng lãi suất dẫn đến thiếu hụt dòng tiền vào thị trường rủi ro đặc biệt là thị trường tiền điện tử => Giá BTC có phản ứng giảm.

☀️
Chỉ số CPI thấp hơn dự đoán ( giá cả bình ổn hoặc thấp hơn ) FED có cơ sở giữ nguyên hoặc giảm nhẹ lãi suất dẫn đến có dòng tiền chảy vào thị trường => Giá BTC phản ứng tăng.
Và chờ đợi xem FED có tiếp tục tăng lãi suất hay ko!

Mức hồi phục hiện tại có thể đạt được cao nhất trong giai đoạn này là vùng giá [27k 27k5].
Quan điểm cá nhân nha ae! Tự chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Bài viết với mục đích cập nhật thông tin không phải lời khuyên đầu tư!View attachment 220849View attachment 220850
26k4 là ko lên nổi rồi a ơi
 
Kể từ tuần cuối của tháng 5 đến này vùng giá phân phối của cá mập giao động trong khoảng [26k3-27k5]. Đó là vùng giá mà các MM có thể hướng tới khi đã đẩy giá BTC lên 31k là vùng giá có thanh khoản thấp thị trường chưa thể hấp thụ được với mức giá trên đó.
Cần thêm những thông tin xấu nữa để có thể đưa giá về vùng có thanh khoản cao hơn dễ hấp thụ hơn đó là [24k-25k5] tại vùng giá này đã có bể thanh khoản khoảng 440 tỷ đô so với vùng giá trên 30k chỉ khoảng 89 tỷ đô.
Nên nhớ rằng tất cả các cá mập đã mua BTC ở mức giá [15k-16k] và giờ họ đang tìm đến vùng có thanh khoản tốt nhất. Bất cứ thông tin xấu nào được tung ra cũng có thể dẫn đến cuộc bán phá giá đưa BTC về vùng có thanh khoản tốt nhất hiện tại là [24k-25k5]. Vùng [20k-22k] là vùng giá BTC đạt được trong thời gian tới khi mà Triệu Trường Bằng(CZ) ra tòa trò truyện cùng thẩm phán hoặc đi kèm với tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

👉
Ngày 13/6 tới đây có thông báo về chỉ số CPI( chỉ số giá tiêu dùng) là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá mức độ lạm phát và sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng và có tác động ngắn hạn trong thị trường tiền điện tử.
👉
Phản ứng giá được hiểu ngắn gọn trong 2 trường hợp:

☀️
Chỉ số CPI cao hơn dự đoán ( giá cả tăng cao) FED có cơ sở tăng lãi suất dẫn đến thiếu hụt dòng tiền vào thị trường rủi ro đặc biệt là thị trường tiền điện tử => Giá BTC có phản ứng giảm.

☀️
Chỉ số CPI thấp hơn dự đoán ( giá cả bình ổn hoặc thấp hơn ) FED có cơ sở giữ nguyên hoặc giảm nhẹ lãi suất dẫn đến có dòng tiền chảy vào thị trường => Giá BTC phản ứng tăng.
Và chờ đợi xem FED có tiếp tục tăng lãi suất hay ko!

Mức hồi phục hiện tại có thể đạt được cao nhất trong giai đoạn này là vùng giá [27k 27k5].
Quan điểm cá nhân nha ae! Tự chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của mình.
Bài viết với mục đích cập nhật thông tin không phải lời khuyên đầu tư!View attachment 220849View attachment 220850
E nghĩ ko lên tới 27k5 đâu a có tịn tốt là xả liền à
 
Đúng rồi vì e thấy đơn giản như tình hình kinh tế vĩ mô lúc đó đâu có gì khả quan thậm chí đang tệ hơn hiên tại đúng không, cuộc chơi làm giá thôi volume ở đâu tốt nó sẽ quay lại đó, nó đẩy dần chỉ để đo lường volume thôi
Ok cảm ơn a like like :moca_dog006:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,633
Messages
7,044,213
Members
168,878
Latest member
cf68tech

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom