DOUS - AI dự đoán TIPS bóng đá - (EPL - Jleague - Euro - MLS)

Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 15/08: FREE TIPS
+ 20h00 15/08: Mjällby AIF - Djurgardens IF (Djurgardens IF 1X2 (FT) @ 1.759)
+ 20h00 15/08: Täby FK - Piteå IF (Under 3.0, 3.5 (Goal Line) @ 1.8)

Tổng 4 thắng - 2 thua -1 hủy

Ngày 15/08: PAID TIPS
+ MLS: 4 win - 2 lose (profit 12%)
+ Jleague: 6 win - 4 lose (profit 1.7%)

Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 16/08: FREE TIPS
 • 20h30 16/08: Rosenborg 2 - Flekkerøy (Under 3.0, 3.5 Goal @ 1.85)
 • 23h00 16/08: KaPa - PeKa (Over 2.5, 3.0 Goal @ 1.88)
Tổng 5 thắng - 2.5 thua - 1 hủy

Ngày 16/08: PAID TIPS
 • MLS: 8 win - 4 lose (profit 16.5%/tổng vốn)
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 17/08: FREE TIPS đã post trong nhóm Telegram
Ngày 16/08: 2 thắng - 0 thua
Tổng 7 thắng - 2.5 thua - 1 hủy

Ngày 16/08: PAID TIPS
 • MLS: 8 win - 4 lose (profit 16.5%/tổng vốn 2000)
 • Jleague: 6 win - 4 lose (profit 1.73%/tổng vốn 2000)
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 18/08: FREE TIPS đã post trong nhóm Telegram
Ngày 17/08: 1 thua - 1 hủy
Tổng 7 thắng - 3.5 thua - 2 hủy

Ngày 17/08: PAID TIPS
 • MLS: 1 win - 1 lose (profit 1.5%/tổng vốn 2000)
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 19/08: FREE TIPS đã post trong nhóm Telegram
Ngày 18/08: 2 thua
Tổng 7 thắng - 5.5 thua - 2 hủy

Ngày 18/08: PAID TIPS
 • MLS: 5 win - 6 lose (profit -0.42%/tổng vốn 2000)
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 21/08: FREE TIPS đã post trong nhóm Telegram
Ngày 20/08: 1 thắng - 1 thua
Tổng: 9 thắng - 7.5 thua - 2 hủy

Ngày 21/08: PAID TIPS
 • MLS: 1 lose (profit -$20, -1%)
 • Jleague: 5 win - 4 lose (profit $152.4, 7.62%)
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo năm
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/tháng)
 • Dịch vụ mới MỖI NGÀY 2 KÈO : Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo yêu cầu (dành cho khách hàng VIP)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 22/08: Free tips
+ 22:30 22/08: FCM Uzina Textila Arad - FC Voluntari (FCM Uzina Textila Arad -0.25 @ 1.69)
+ 00:00 23/08: Botev Plovdiv II - Yantra Gabrovo (Botev Plovdiv II -0.25 @ 1.95)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 23/08: Free tips
+ 00:00 24/08: Botev Plovdiv II - Yantra Gabrovo (Botev Plovdiv II -0.25 @ 1.95)
+ 00:00 24/08: Getafe CF - Sevilla FC (Sevilla FC -0.5 @ 2.359)
+ 01h45 24/08: Sampdoria - AC Milan (Sampdoria Over 4.5 corners @ 1.8)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 24/08: Free tips
+ 22:30 24/08: Al Ittihad Al Sakandary - National Bank of Egypt (Draw @ 3.1)
+ 22h30 24/08: SK Hranice - FK Viktorie Prerov (SK Hranice -0.5 hiệp 1 @ 2)
+ 05:30 25/08: Atletico Bucaramanga Women - America de Cali Women (Under 3.25 @ 1.9)

Ngày 23/08: 2 thắng - 1 thua
Tổng: 13 thắng - 9.5 thua - 3 hủy
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 25/08: Free tips
+ 00h00 26/08: MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden (MSV Duisburg +0.5 @1.64)
+ 02:00 26/08: FC Shakhtar Donetsk - AS Monaco FC (Monaco dưới 1.5 tổng bàn thắng @1.723)

Ngày 24/08: 1 thắng - 2 thua (lời xíu)
Tổng: 14 thắng - 11.5 thua - 3 hủy
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Ngày 26/08: Free tips
+ 23h00 26/08: HJK Helsinki - Fenerbahce (dưới 2.5 bàn @1.87)
+ 23h00 26/08: Lincoln Red Imps FC - Riga FC (trên 2 bàn @1.85)
+ 00h45 27/08: FK Zenit St Petersburg - PFK CSKA Moskva (PFK CSKA Moskva +1 @ 2)
+ 01h00 27/08: HNK Rijeka - PAOK Salonika (HNK Rijeka +0.5 @1.85)
+ 01h45 27/08: Tottenham - Pacos Ferreira (Tottenham -1 @1.85)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Những gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hiện nay:
 • Dịch vụ tư vấn + cung cấp dữ liệu theo tháng (1 triệu/giải/tháng) bao gồm: EPL, SeriA, Laliga, Bundesliga, League1, MLS, Jleague (nếu lợi nhuận giả định <1 triệu chúng tôi sẽ không thu phí dịch vụ tháng đó)
 • Dịch vụ mới KÈO FREE MỖI NGÀY: Free (Link nhóm Telegram - Bắt đầu từ ngày 11/08/2021)
LỢI NHUẬN GIẢ ĐỊNH HIỆN TẠI 114%/NĂM
LỢI NHUẬN CAM KẾT LÊN TỚI 60%/NĂM


DOUS LÀ TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
Liên hệ: Click vào đây để liên hệ với chúng tôi qua Telegram

Link J1: Dự đoán và kết quả Jleague của DOUS
Link MLS: Dự đoán và kết quả MLS của DOUS
Link EPL: Dự đoán và kết quả EPL của DOUS
Website: www.dous.pro (đang cập nhật)
Fanpage: DOUS Sport Consulting (đang cập nhật)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Kèo Free ngày 4/9:

* BÓNG RỔ:
+ 08h30 ngày 05/09: CD Universidad de Concepción - Deportivo Valdivia (Deportivo Valdivia thắng @ 4.479)
+ 08h30 ngày 05/09: CD Universidad de Concepción - Deportivo Valdivia (Deportivo Valdivia +10 @1.65)

* BÓNG ĐÁ:
+ 03h00 ngày 05/09: Botafogo FC (SP) - Gremio Novorizontino (SP) (Hòa @2.979)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Kèo Free ngày 7/9: Hôm qua lâu lắm mới đc ngày trúng hết :))

* BÓNG RỔ:
+ 07h30 ngày 08/09: UNAN Leon - Real Esteli (Real Esteli Spread +11.5 @ 1.83)

* BÓNG ĐÁ:
+ 19h00 ngày 07/09: FK Metallurg Vidnoye - Znamya Noginsk (FK Metallurg Vidnoye +1 @1.75)
+ 22h30 ngày 07/09: Lithuania U21 - Spain U21 (Spain U21 -2.0, -2.5 @1.93)
+ 23h45 ngày 07/09: FC Zirl - Mils (Mils -1.5 @ 1.85)
+ 01h30 ngày 08/09: Northern Ireland U21 - Slovakia U21 (Slovakia U21 -0.5 @1.93)

* TENNIS:
+ 21h00 ngày 07/09: Clavel/Hoeveler - Faucon/Van Assendelft (Faucon/Van Assendelft thắng @1.83)
+ 21h30 ngày 07/09: Dennis Novak - Vladimir Ignatik (Vladimir Ignatik thắng @2.739)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Kèo Free ngày 8/9: Chúc mọi người may mắn

* BÓNG ĐÁ:
+ 21h30 ngày 08/09: FK Podrinje - FK Zvijezda 09 (FK Zvijezda 09 -1.25 @ 2.05)
+ 21h30 ngày 08/09FK Podrinje - FK Zvijezda 09 (Under 2.5 @1.75)
+ 23h00 ngày 08/09: Armenia - Liechtenstein (Under 3.5 @ 1.75)
+ 00h00 ngày 09/09: SV Innsbruck - WSG Swarovski Tirol II (WSG Swarovski Tirol II -0.25 @ 1.75)
+ 01h45 ngày 09/09: Hungary - Andorra (Andorra +3 @ 1.85)
+ 01h45 ngày 09/09: Hungary - Andorra (Under 3.5 @ 1.85)
+ 01h45 ngày 09/09: Croatia - Slovenia (Croatia thắng @ 1.8)
+ 01h45 ngày 09/09: Wales - Estonia (Under 3 @1.7)
+ 01h45 ngày 09/09: Italy - Lithuania (Lithuania +3.5 @1.8)
+ 01h45 ngày 09/09: Northern Ireland - Switzerland (Switzerland -0.75 @1.85)
+ 08h00 ngày 09/09: Costa Rica - Jamaica (Costa Rica thắng @1.7)
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Free ngày 9/9: Goodluck ae nhé

* BÓNG RỔ:
 • 22h30 ngày 09/09: Energa Czarni Słupsk - MKS Start Lublin (Energa Czarni Słupsk +3 @ 2)
 • 22h30 ngày 09/09: Energa Czarni Słupsk - MKS Start Lublin (Energa Czarni Słupsk -0.5 @ 2.3)
 • 23h30 ngày 09/09: TFT Skopje - KK Rabotnički (KK Rabotnički +5.5 @ 1.85)
 • 23h30 ngày 09/09: TFT Skopje - KK Rabotnički (KK Rabotnički -0.5 @ 2.6)
 • 00h30 ngày 10/09: Biancoblu Fortitudo Bologna - Reyer Venezia Mestre (Biancoblu Fortitudo Bologna +6 @ 1.95)
 • 00h30 ngày 10/09: Biancoblu Fortitudo Bologna - Reyer Venezia Mestre (Biancoblu Fortitudo Bologna -0.5 @ 3.2)
* TENNIS:
+ 08h00 ngày 10/09: Emma Raducanu - Maria Sakkari (Maria Sakkari -2.5 @1.95 )
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Kèo Free ngày 10/9: Chicken Dinner

* BÓNG RỔ:
 • 23h30 ngày 10/09: Rabotnicki - KK Feniks (KK Feniks -0.5 @ 4.4)

* BÓNG ĐÁ:
 • 00h00 ngày 11/09: First Vienna FC 1894 - Wiener Neustadt (First Vienna FC 1894 -2.0 @1.85)
 • 01h45 ngày 11/09: Llangefni Town - Buckley Town (Buckley Town -1.5 @1.9)
 • 01h45 ngày 11/09: St Mochtas - Newbridge Town FC (St Mochtas -2.25 @1.95)
 • 01h45 ngày 11/09: Derry City FC - Finn Harps FC (Finn Harps FC +0.5 @1.9)
 • 02h00 ngày 11/09: Birmingham City FC - Derby County (Birmingham -0.5 @1.9)
Ngày mai sẽ có các trận ở MLS và J-league1 cho ae Paid Service nhé
 
Joined
May 26, 2021
Messages
93
Reactions
7
MR
1.041
Kèo Free ngày 12/9: Goodluck ae nhé

* BÓNG ĐÁ:
+ 19h00 ngày 12/09: Hammarby Women - FC Rosengård Women (Dưới 3.25 @1.85)
+ 20h00 ngày 12/09: RFC Liege - Tienen (RFC Liege +0 @1.85)
+ 20h00 ngày 12/09: ASJ Soyaux Women - PSG Women (Under 4.25 @1.85)
+ 21h00 ngày 12/09: KF Llapi - KF Feronikeli (KF Llapi +0 @1.5)
+ 21h00 ngày 12/09: FC Sportist Svoge - PFC Minyor Pernik (PFC Minyor Pernik -0.5 @2.05)
+ 21h30 ngày 12/09: Fovu de Baham - Petro Luanda (Petro Luanda +0.25 @1.8)
+ 21h45 ngày 12/09: Suure Jaani Utd Women - Saku Sporting Women (Dưới 4.75 @2)
+ 22h00 ngày 12/09: OLS - SJK II (Dưới 3.25 @1.95)
+ 22h00 ngày 12/09: FC Nantes Atlantique - OGC Nice (OGC Nice +0 @1.65)

PAID SERVICES ngày 11-12/09:

+ Jleague1: 2 thắng - 6 thua (-9.4%/tổng vốn)
+ MLS: 8 thắng - 4 thua (+29.45%/tổng vốn)
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
370,659
Messages
6,496,649
Members
141,596
Latest member
Ahulaakbar