New Dàn Đặc Biệt 3 Miền Hằng Ngày

XỔ SỐ 3 MIỀN THÁNG 5💥💥💥
chúc ae tháng mới đắc tài sai lộc...
NAM TRUNG BẮC
1/5 H H H
2/5 H H H
3/5 H X H
4/5 H X X
5/5 H H H
6/5 H H H
7/5 H H H
8/5 H H H
9/5 X H H
10/5 X X H
11/5 H H H
12/5 H H X
13/5 H X H
14/5 H H H
15/5 H X H
16/5. H. H. H
17/5 H X H
18/5 H X H
19/5 H X H
20/5 H H X
21/5 H H X
22/5 X X H
23/5 H H H
24/5
( 65 số ) cần thơ 💣💥💣💥
01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,20,23,24,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,58,60,62,65,66,67,68,72,73,75,76,77,78,81,82,83,84,86,88,89,90,91,92,95,96

( 65 số ) đà nẵng 💣💥💣💥
04,05,07,09,10,11,12,13,14,15,18,19,20,22,23,25,26,27,28,30,32,33,34,35,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,65,66,68,69,70,71,72,75,77,78,79,83,84,85,86,88,89,91,92,95,97,98,99

( 65 số ) mb 💣💣💣💥💥💥
01 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 19 20 25 26 27 29 30 34 35 36 37 39 40 41 43 45 46 47 48 50 51 53 56 57 58 59 60 61 63 64 65 68 69 70 72 73 75 77 78 79 80 84 85 86 87 89 90 91 93 95 96 97
 
Thử 1k chắc sẽ dễ thở hơn 10k. Còn trang này là trang Game nên chủ thớt đăng ở đây là đúng chổ rồi, Chủ thớt cũng có lòng mà anh em chửi kinh quá. Mình đang chơi HYIP hay forex còn banh xác nhiều hơn. Anh em cứ lựa cơm gắp mắm chứ chửi nhau làm gì.
 
Thử 1k chắc sẽ dễ thở hơn 10k. Còn trang này là trang Game nên chủ thớt đăng ở đây là đúng chổ rồi, Chủ thớt cũng có lòng mà anh em chửi kinh quá. Mình đang chơi HYIP hay forex còn banh xác nhiều hơn. Anh em cứ lựa cơm gắp mắm chứ chửi nhau làm gì.
không ai ép ai chơi cả anh em cảm thấy trang uy tín nạp rút nhanh tỷ lệ ăn cao thì vào thôi, tôi cũng như anh em đều là kiếm miếng cơm manh áo cả,
 
không ai ép ai chơi cả anh em cảm thấy trang uy tín nạp rút nhanh tỷ lệ ăn cao thì vào thôi, tôi cũng như anh em đều là kiếm miếng cơm manh áo cả,
M đi quảng cáo cho nhà cái lại còn bảo tôi cũng như ae, nạp vào có rút dc ra k fen =))
 
XỔ SỐ 3 MIỀN THÁNG 5💥💥💥
chúc ae tháng mới đắc tài sai lộc...
NAM TRUNG BẮC
1/5 H H H
2/5 H H H
3/5 H X H
4/5 H X X
5/5 H H H
6/5 H H H
7/5 H H H
8/5 H H H
9/5 X H H
10/5 X X H
11/5 H H H
12/5 H H X
13/5 H X H
14/5 H H H
15/5 H X H
16/5. H. H. H
17/5 H X H
18/5 H X H
19/5 H X H
20/5 H H X
21/5 H H X
22/5 X X H
23/5 H H H
24/5 H X H
25/5
( 65 số ) tây ninh 💣💥💣💥
00,01,03,05,06,08,10,13,15,16,17,18,20,25,26,27,28,29,31,36,37,39,40,41,42,44,45,46,48,49,50,54,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,78,79,80,81,82,83,86,87,88,90,92,93,94,95,96,98,99

( 65 số ) bình định 💣💥💣💥
01,02,03,05,07,09,11,12,13,14,15,17,24,25,27,30,31,33,34,36,38,39,41,45,47,48,49,50,51,54,55,57,58,59,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,96,98

( 65 số ) mb 💣💣💣💥💥💥
01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 15 16 18 20 23 24 25 26 28 30 31 32 34 35 37 38 39 40 42 43 46 47 48 50 51 53 56 57 58 59 60 62 65 66 68 69 70 73 74 75 78 80 81 83 84 85 86 87 89 90 93 94 95 96 98
 
XỔ SỐ 3 MIỀN THÁNG 5💥💥💥
chúc ae tháng mới đắc tài sai lộc...
NAM TRUNG BẮC
1/5 H H H
2/5 H H H
3/5 H X H
4/5 H X X
5/5 H H H
6/5 H H H
7/5 H H H
8/5 H H H
9/5 X H H
10/5 X X H
11/5 H H H
12/5 H H X
13/5 H X H
14/5 H H H
15/5 H X H
16/5. H. H. H
17/5 H X H
18/5 H X H
19/5 H X H
20/5 H H X
21/5 H H X
22/5 X X H
23/5 H H H
24/5 H X H
25/5 H H X
26/5
( 65 số ) bình dương 💣💥💣💥
00,01,02,03,06,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,37,38,39,40,41,44,45,46,50,52,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,75,76,78,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,93,94,96

( 65 số ) gia lai 💣💥💣💥
01,02,03,04,06,07,09,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,57,58,59,61,64,65,66,69,71,72,73,74,75,76,77,79,84,86,89,90,91,93,94,95,97

( 65 số ) mb 💣💣💣💥💥💥
03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 29 30 31 32 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 53 54 56 58 59 60 61 64 68 69 70 73 74 78 80 81 83 84 85 87 90 91 92 93 94 95 96 98
 
XỔ SỐ 3 MIỀN THÁNG 5💥💥💥
chúc ae tháng mới đắc tài sai lộc...
NAM TRUNG BẮC
1/5 H H H
2/5 H H H
3/5 H X H
4/5 H X X
5/5 H H H
6/5 H H H
7/5 H H H
8/5 H H H
9/5 X H H
10/5 X X H
11/5 H H H
12/5 H H X
13/5 H X H
14/5 H H H
15/5 H X H
16/5. H. H. H
17/5 H X H
18/5 H X H
19/5 H X H
20/5 H H X
21/5 H H X
22/5 X X H
23/5 H H H
24/5 H X H
25/5 H H X
26/5 H X H
27/5
( 65 số ) bình phước 💣💥💣💥
01,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,32,34,37,38,40,41,43,44,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,69,70,71,72,73,75,77,82,85,86,87,88,89,91,92,94,97,98

( 65 số ) đà nẵng 💣💥💣💥
00,01,02,04,06,07,08,09,11,12,13,14,17,18,20,21,22,25,26,27,30,32,33,34,36,37,38,39,42,43,44,45,46,49,50,58,59,60,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98

( 65 số ) mb 💣💣💣💥💥💥
02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 16 18 19 21 23 24 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 53 54 58 59 61 63 64 68 69 70 73 74 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 95 96
 
nạp vào đánh thua còn cái nịt mà rút ạ bạn, còn thắng thì sao không rút được, chán với cách nc của mấy ông đi quên mang não
Thế à =)) cm nói thì hay lắm lúc đéo rút dc tiền thì hết người này đổ cho người kia kết quả cuối cùng vẫn là mất tiền
 
XỔ SỐ 3 MIỀN THÁNG 5💥💥💥
chúc ae tháng mới đắc tài sai lộc...
NAM TRUNG BẮC
1/5 H H H
2/5 H H H
3/5 H X H
4/5 H X X
5/5 H H H
6/5 H H H
7/5 H H H
8/5 H H H
9/5 X H H
10/5 X X H
11/5 H H H
12/5 H H X
13/5 H X H
14/5 H H H
15/5 H X H
16/5. H. H. H
17/5 H X H
18/5 H X H
19/5 H X H
20/5 H H X
21/5 H H X
22/5 X X H
23/5 H H H
24/5 H X H
25/5 H H X
26/5 H X H
27/5 H H H
28/5
( 65 số ) đà lạt 💣💥💣💥
06,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,49,53,54,55,57,58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,75,77,79,81,82,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97

( 65 số ) khánh hòa 💣💥💣💥
01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,44,47,48,49,55,56,60,61,62,66,68,69,70,71,72,75,77,78,79,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,96,97,98,99

( 65 số ) mb 💣💣💣💥💥💥
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 18 20 23 25 30 32 34 35 36 37 38 40 42 43 45 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 65 67 68 70 72 73 74 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 94 95 97 98
 
ONBET - THIÊN ĐƯỜNG GIẢI TRÍ - THỂ THAO - CASINO⚽⚽
💵💵TẶNG CODE ĐĂNG KÍ + TẢI APP 88K ONBET CHO 30 KHÁCH NHANH TAY NHẤT HÔM NAY
💰💰KHUYẾN MẠI NẠP ĐẦU 1 VÒNG CƯỢC
NẠP 300K TẶNG 58K
NẠP 1000K TẶNG 88K
NẠP 3000K TẶNG 118K
NẠP 10000K TẶNG 200K
☎️IB HOẶC LH TELEGRAM : @onbetcskh0003 @klen0102
1685311070419.png
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
398,146
Messages
6,888,457
Members
159,339
Latest member
1xbet68

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom