Cuipap1984 - Trung Gian Đổi Tiền Liên Ngân Hàng - Yên Tâm Giao Dịch

clackeen

Junior
Joined
Aug 10, 2014
Messages
30
Reactions
8
MR
0.183
Skype
Chat with me via Skype
Nhờ bác trung gian, e mới pm Skype: clackeen
Giao dịch 5k PO, rate 23,15 = 115tr750k
Bên mua: vltn3391 - Skype: live:vltn3391
Bên bán: clackeen - Skype: clackeen
Fee, bên bán chịu
 

vltn3391

Pre-verified
Joined
Feb 20, 2017
Messages
31
Reactions
14
MR
0.135
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Nhờ bác trung gian, e mới pm Skype: clackeen
Giao dịch 5k PO, rate 23,15 = 115tr750k
Bên mua: vltn3391 - Skype: live:vltn3391
Bên bán: clackeen - Skype: clackeen
Fee, bên bán chịu
Xác nhận
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Đang trung gian cho 2 ID SKYPE :

live:vltn3391
clackeen
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

QuynhHa

Junior
Pre-verified
Joined
Apr 11, 2016
Messages
46
Reactions
39
MR
0.000
Skype
Chat with me via Skype
Hello bac cuibap1984

Nay minh co goi dt cho bac so 0901740881. Nho bac nhan dum minh vi PM de exchange dum minh 250PM tien minh rut phi bao hiem nha. Sau do bac chuyen vao tk ACB dum minh. Chu tk : Ha Thuc Bao Quynh , ngan hang ACB 90609649 chi nhanh Nguyen Anh Thu. Thanks
 

khanh1988

Hero
Verified
Joined
Jan 12, 2021
Messages
661
Reactions
811
MR
16.208
Chúc bác đông khách ạ
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

omajga

Junior
Joined
Apr 18, 2013
Messages
285
Reactions
31
MR
0.005
Insuree Balance
0
đang giao dịch 525$ donal le và thái nguyên, bác nhận dùm ạ
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
242
Reactions
106
MR
0.693
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
đang Trung Gian
 

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

cuipap1984

Staff member
Moderator
MMO4ME United
Joined
Oct 16, 2010
Messages
717
Solutions
4
Reactions
4,118
MR
35.129
Insuree Balance
2006|1000
Service Details
1||Trung Gian|http://mmo4me.com/threads/cuipap1984-dich-vu-trung-gian-yen-tam-giao-dich.174266/|100|VIP9|0|5
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-usdt-23-15-wmz-23-1-pm-22-8-sell-usdt-23-4-wmz-23-6-pm-23-2-all-bank.316981/
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

Announcements

Forum statistics

Threads
386,672
Messages
6,733,856
Members
151,337
Latest member
SsnHihi

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week