SCAM Crypto Evolution Ltd - cryptoevolution.biz

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,398
MR
0.622
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...120% After 1 Day
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 102.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 105.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 110.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 120.00

180% After 4 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 110.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 120.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 140.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 180.00

300% After 8 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 125.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 145.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 195.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 300.00

500% After 16 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 170.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 230.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 320.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 500.00

750% After 32 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 310.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 420.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 530.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 750.00

1300% After 50 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $20.00 - $500.00 500.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 700.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 930.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 1300.00

VIP plan 1: 200% After 1 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $10000.00 - $100000.00 200.00

VIP plan 2: 500% After 5 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $10000.00 - $100000.00 500.00

VIP plan 3: 1000% After 10 Days
Plan Deposit Amount Profit (%)
Plan 1 $10000.00 - $100000.00 1000.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

cryptoevolution.biz - Licensed
NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Accept: PM, Bitcoin, Litcoin, ETH,....

Deposit:

1660585955845.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 
Paid:

The amount of 6.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 15:58 16.08.22. Batch: 477754684.

Thanks admin
 
Paid:

The amount of 2.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 18:18 16.08.22. Batch: 477774173.

Thanks admin
 
Received My First Payout
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U4035392. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18003191.. Date: 18:56 17.08.22. Batch: 477923820.
 
Date : 08/17/2022 20:37
From/To Account : U12456834
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 477934921
Memo : Shopping Cart Payment. Order 18004214.
Payment ID : 18004214
 
Paid:

The amount of 2.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 18:31 17.08.22. Batch: 477920523.

Thanks admin
 
paid.png

Perfect Money:
17.08.22 18:44 Receive Received Payment 5.00 USD from account U12456834 to account U38338228. Batch: 477922263.

Perfect Money:
08.17.22 12:34 Account Receive +2.00 Received Payment 2.00 USD from account U12456834 to account U38338228. Batch: 477869206.
 
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18016750.. Date: 15:33 18.08.22. Batch: 478044390.
 
Next Payment Received
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U4035392. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18017571.. Date: 16:33 18.08.22. Batch: 478053336.
 
Paid:

The amount of 5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 18:56 17.08.22. Batch: 477923813.

Thanks admin
 
paid.png

Perfect Money:
18.08.22 11:11 Receive Received Payment 2.00 USD from account U12456834 to account U38338228. Batch: 478005604.
 
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18037483.. Date: 19:24 19.08.22. Batch: 478221669.
 
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18049537.. Date: 12:46 20.08.22. Batch: 478309934.
 
Paid Again
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U4035392. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18037019.. Date: 18:52 19.08.22. Batch: 478218137.
 
Paid:

The amount of 1 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 18:52 19.08.22. Batch: 478218149.

Thanks admin
 
Paid:

The amount of 2.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 19:12 19.08.22. Batch: 478220342.

Thanks admin
 
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U2927216. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18053546.. Date: 16:49 20.08.22. Batch: 478344641.
 
Paid Again
The amount of 1 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U4035392. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18053896.. Date: 17:12 20.08.22. Batch: 478347567.
 
The amount of 0.9 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U32******. Memo: API Payment. PayKassa.pro 18054146.. Date: 17:29 20.08.22. Batch: 478349818.
 
Paid:

The amount of 2.4 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 16:30 20.08.22. Batch: 478342170.

Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
397,504
Messages
6,880,597
Members
158,843
Latest member
nunomestre7

Most discussed of week

Most discussed of week

Back