SCAM CONTINUITY PAY LIMITED - continuity-pay.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,400
MR
0.790
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!


"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,....0.5%-1.3% daily forever
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
TEST $25.00 - $249.00 0.50
BASIC $250.00 - $499.00 0.70
ADVANCED $500.00 - $999.00 1.00
PROFESSIONAL $1000.00 - $1999.00 1.30

8% daily forever
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
EXPERT $2000.00 - $2999.00 8.00

11% daily forever
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
MASTER $3000.00 - $4999.00 11.00

15% daily forever
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
VIP GOLD $5000.00 - $9999.00 15.00

20% daily forever
Plan Deposit Amount Daily Profit (%)
VIP CRYPTO $10000.00 - $50000.00 20.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

continuity-pay.com - Licensed
NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Deposit:
1651085916053.png


Accept: PM, Bitcoin, Litecoin, ETH,...

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:30 29.04.22. Batch: 460726108.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:53 30.04.22. Batch: 460886026.

Thanks admin
 
Paid! :)
nlauBN2.gif


The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U1651590. Memo: API Payment. PayKassa.pro 14772648.. Date: 15:07 30.04.22. Batch: 460887725.
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 15:36 01.05.22. Batch: 461542703.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:22 02.05.22. Batch: 461671591.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:30 03.05.22. Batch: 461802660.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 16:21 04.05.22. Batch: 461958147.

Thanks admin
 
Paid! :)
nlauBN2.gif


The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U1651590. Memo: API Payment. PayKassa.pro 14981441.. Date: 14:10 04.05.22. Batch: 461940013.
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 15:20 05.05.22. Batch: 462092529.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:36 06.05.22. Batch: 462226195.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 15:37 07.05.22. Batch: 462372366.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:50 08.05.22. Batch: 462495650.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 18:57 09.05.22. Batch: 462670343.

Thanks admin
 
Paid! :)
nlauBN2.gif


The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U12456834->U1651590. Memo: API Payment. PayKassa.pro 15229921.. Date: 12:33 09.05.22. Batch: 462616082.
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 13:42 10.05.22. Batch: 462773935.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:27 11.05.22. Batch: 462931534.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 14:31 12.05.22. Batch: 463083485.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 13:54 13.05.22. Batch: 463220268.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 0.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U12456834->U4603107.
Memo: API Payment.

Date: 16:14 14.05.22. Batch: 463379255.

THanks admin
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,528
Messages
7,111,635
Members
173,700
Latest member
cachnhietnha

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom