Analysis Chiến lược giao dịch forex hàng ngày với tradehay.com

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 25.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7230
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7270 & 0.7300
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7205 & 0.7180
au082521.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 25.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1740
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1770 & 1.1785
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1725 & 1.1710
eu082521.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 25.08.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot:
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3745 & 1.3760
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3690 & 1.3675
gu082521.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 25.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.90
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.50 & 109.35
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.05 & 110.20
uj082521.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 25.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1795.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1810.00 & 1815.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1789.00 & 1783.00
gold082521.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 26.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7250
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7295 & 0.7310
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7235 & 0.7220
au082621.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 26.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1745
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1790 & 1.1805
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1730 & 1.1715
eu082621.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 26.08.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3730
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3780 & 1.3800
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3715 & 1.3695

gu082621.gif

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 26.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.80
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.15 & 110.30
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.65 & 109.50
uj082621.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 26.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1798.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1782.00 & 1775.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1804.00 & 1810.00
gold082621.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 27.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7265
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7220 & 0.7205
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7280 & 0.7295
au082721.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 27.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1780
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1730 & 1.1715
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1795 & 1.1810
eu082721.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 27.08.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3730
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3680 & 1.3660
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3750 & 1.3770
gu082721.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 27.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.90
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.25 & 110.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.75 & 109.60
uj082721.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 27.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1784.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1799.00 & 1805.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1779.00 & 1774.00
gold082721.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 30.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7280
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7360
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7260 & 0.7240
au083021.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 30.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1870
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1660 & 1.1580
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1980 & 1.2100
eu083021.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 30.08.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3740
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3780 & 1.3800
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3720 & 1.3700
gu083021.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 30.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 110.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.70 & 109.55
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.15 & 110.30
uj083021.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 30.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1805.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1825.00 & 1835.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1794.00 & 1784.00
gold083021.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 31.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7315
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7270 & 0.7255
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7330 & 0.7345
au083121.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 31.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1810
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1780 & 1.1765
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1825 & 1.1840
eu083121.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 31.08.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3780
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3730 & 1.3715
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3795 & 1.3810

gu083121.gif

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 31.08.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.80
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.10 & 110.25
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.65 & 109.50
uj083121.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 31.08.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1818.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1805.00 & 1799.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1823.00 & 1830.00

gold083121.gif



Nguồn www.tradehay.com

 

Attachments

 • au083121.gif
  au083121.gif
  26.2 KB · Views: 1
 • eu083121.gif
  eu083121.gif
  24.9 KB · Views: 2

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 01.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7300
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7355
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7285 & 0.7270
au090121.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 01.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1830
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1785 & 1.1770
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1845 & 1.1860
eu090121.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 01.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3780
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3735 & 1.3720
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3795 & 1.3810

gu090121.gif

PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 01.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.85
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.25 & 110.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.70 & 109.55
uj090121.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 01.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1806.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1823.00 & 1830.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1799.00 & 1791.00
gold090121.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 02.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7340
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7390 & 0.7410
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7320 & 0.7300
au090221.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 02.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1815
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1860 & 1.1875
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1795 & 1.1780
eu090221.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 02.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3745
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3800 & 1.3815
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3730 & 1.3715
gu090221.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 02.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.85
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.25 & 110.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.70 & 109.55
uj090221.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 02.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1807.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1823.00 & 1830.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1801.00 & 1791.00
gold090221.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 03.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7370
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7420 & 0.7440
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7350 & 0.7330
au090321.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 03.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1850
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1895 & 1.1910
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1835 & 1.1820
eu090321.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 03.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3800
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3860 & 1.3880
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3780 & 1.3760
gu090321.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 03.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 110.10
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.75 & 109.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.25 & 110.40
uj090321.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 03.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1814.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1804.00 & 1801.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1820.00 & 1823.00
gold090321.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 06.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7420
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7480 & 0.7500
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7400 & 0.7380
au090621.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 06.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1865
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1910 & 1.1925
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1850 & 1.1835
eu090621.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 06.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3830
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3890 & 1.3910
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3810 & 1.3790
gu090621.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 06.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.90
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.55 & 109.40
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.10 & 110.25
uj090621.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 06.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1819.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1834.00 & 1842.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1812.00 & 1804.00
gold090621.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 07.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7410
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7460 & 0.7480
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7390 & 0.7370
au090721.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 07.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1855
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1885 & 1.1900
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1835 & 1.1820
eu090721.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 07.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3815
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3855 & 1.3870
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3800 & 1.3780
gu090721.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 07.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.95
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.70 & 109.55
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.10 & 110.25
uj090721.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 07.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1830.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1817.00 & 1809.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1834.00 & 1840.00
gold090721.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 08.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7410
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7365 & 0.7350
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7425 & 0.7440
au090821.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 08.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1865
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1825 & 1.1810
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1880 & 1.1895
eu090821.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 08.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3815
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3750 & 1.3730
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3835 & 1.3855
gu090821.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 08.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 110.05
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.45 & 110.60
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.90 & 109.75
uj090821.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 08.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1807.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1785.00 & 1772.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1815.00 & 1821.00
gold090821.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 09.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7380
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7320
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7400 & 0.7420
au090921.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 09.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1830
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1800 & 1.1785
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1845 & 1.1860
eu090921.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 09.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3790
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3745 & 1.3725
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3810 & 1.3830
gu090921.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 09.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 110.45
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 110.05 & 109.90
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.60 & 110.75
uj090921.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 09.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1800.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1781.00 & 1770.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1807.00 & 1815.00
gold090921.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 10.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7340
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7395 & 0.7410
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7325 & 0.7310
au091021.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 10.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1805
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1840 & 1.1855
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1790 & 1.1775
eu091021.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 10.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3810
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3860 & 1.3875
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3795 & 1.3780
gu091021.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 10.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.95
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.60 & 109.45
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.10 & 110.25
uj091021.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 10.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1787.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1802.00 & 1808.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1781.00 & 1775.00
gold091021.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 13.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7380
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7340 & 0.7325
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7395 & 0.7410
au091321.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 13.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1830
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1800 & 1.1785
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1850 & 1.1865
eu091321.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 13.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3860
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3810 & 1.3790
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3875 & 1.3890
gu091321.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 13.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.75
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.00 & 110.15
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.60 & 109.45
uj091321.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 13.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1797.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1781.00 & 1775.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1804.00 & 1810.00
gold091321.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 14.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7340
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7390 & 0.7410
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7325 & 0.7310
au091421.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 14.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1785
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1835 & 1.1850
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1770 & 1.1755
eu091421.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 14.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3820
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3855 & 1.3875
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3800 & 1.3780
gu091421.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 14.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 110.15
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.80 & 109.65
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.30 & 110.45
uj091421.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 14.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1784.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1799.00 & 1804.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1778.00 & 1771.00
gold091421.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 15.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7340
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7280
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7360 & 0.7375
au091521.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 15.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1820
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1785 & 1.1770
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1835 & 1.1850
eu091521.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 15.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3850
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3780 & 1.3750
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3870 & 1.3890
gu091521.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 15.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.90
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.50 & 109.30
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 110.15 & 110.30
uj091521.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 15.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1796.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1809.00 & 1815.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1788.00 & 1780.00
gold091521.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 16.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 0.7315
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7355 & 0.7370
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7300 & 0.7285
au091621.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 16.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.1800
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1830 & 1.1845
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1785 & 1.1770
eu091621.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 16.09.2021


 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 1.3810
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3870 & 1.3890
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3790 & 1.3770
gu091621.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 16.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 109.50
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.20 & 109.05
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.65 & 109.80
uj091621.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 16.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1800.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1788.00 & 1780.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1809.00 & 1815.00
gold091621.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

SignalCenter

Junior
Joined
Jun 12, 2020
Messages
318
Reactions
5
MR
0.342
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH FX HÀNG NGÀY VỚI TRADEHAY.COM



PHÂN TÍCH AUDUSD NGÀY 17.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 0.7310
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 0.7270 & 0.7250
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 0.7330 & 0.7350
au091721.gif


PHÂN TÍCH EURUSD NGÀY 17.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.1785
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.1750 & 1.1735
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.1800 & 1.1820
eu091721.gif


PHÂN TÍCH GBPUSD NGÀY 17.09.2021


 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1.3820
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1.3765 & 1.3750
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1.3840 & 1.3865
gu091721.gif


PHÂN TÍCH USDJPY NGÀY 17.09.2021

 • Xu hướng: Tăng
 • Pivot: 109.45
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 109.85 & 110.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 109.25 & 109.10
uj091721.gif


PHÂN TÍCH GOLD NGÀY 17.09.2021

 • Xu hướng: Giảm
 • Pivot: 1764.00
 • Chiến lược chính: Nếu giá ở vùng dưới Pivot, mục tiêu 1745.00 & 1735.00
 • Chiến lược dự phòng: Nếu giá ở vùng trên Pivot, mục tiêu 1775.00 & 1784.00
gold091721.gif




Nguồn www.tradehay.com

 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
370,725
Messages
6,497,237
Members
141,621
Latest member
ugmarketbrabus