• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 21, PM 22.7, Usdt 23.55, Btc 555, Ltc 2.35 [SELL]WMZ 21.9,PM 23.25, Usdt 24.05, Btc 590, Ltc 2.58- All Bank, Momo

Status
Not open for further replies.
Bán pm 23.05
 
Mua wmz 20.8
 
Bán usdt 23.85
 
Up
 
Mua wmz 20.8
 
Bán usdt 23.95
 
Mua usdt 23.45
 
Mua pm 22.5
 
Mua pm 22.65
 
Mua wmz 20.8
 
Bán pm 23.15
 
Mua z 20.95
 
Up
 
Mua wmz 20.95
 
Bán usdt 24.05
 
Bán usdt 24.05
 
Bán pm 23.15
 
Mua wmz 20.95
 
Bán usdt 24.05
 
Mua wmz 20.95
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,956
Messages
6,886,206
Members
159,173
Latest member
hoainam1988

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom