• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 20, PM 22.6, Usdt 23.45, Btc 555, Ltc 1.9 [SELL]WMZ 21.6, PM 23.2, Usdt 23.95, Btc 590, Ltc 2.15- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
Bán pm 23.25
 
Bán pm 23.25
 
Mua pm 22.6
 
Bán pm 23.25
 
Up
 
Bán pm 23.3
 
Bán usdt 24.2
 
Bán pm 23.25
 
Mua wmz 20.2
 
Bán pm 23.25
 
Bán usdt 24.1
 
Bán pm 23.25
 
Up
 
Bán usdt 23.9
 
Bán pm 23.25
 
Bán pm 23.25
 
Bán wmz 21.6
 
Bán pm 23.25
 
Bán pm 23.25
 
Bán usdt 23.9
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,739
Messages
6,883,665
Members
159,005
Latest member
mrhaitt

Most discussed of week

Most discussed of week

Back