• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 20.7, PM 22.4, Usdt 23.45, Btc 535, Ltc 2.35 [SELL]WMZ 21.8,PM 22.9, Usdt 23.95, Btc 550, Ltc 2.58- All Bank, Momo

Status
Not open for further replies.
Mua wmz 21
 
Mua pm 22.2
 
Bán usdt 23.8
 
Mua wmz 21
 
Bán pm 22.8
 
Up
 
Bán usdt 23.8
 
Mua wmz 21
 
Bán pm 22.8
 
Bán usdt 23.8
 
Up
 
Bán pm 22.8
 
Bán pm 22.8
 
Bán usdt 23.8
 
Bán pm 22.8
 
Bán usdt 23.8
 
Mua pm 22.3
 
Bán pm 22.85
 
Mua wmz 21
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,951
Messages
6,886,168
Members
159,173
Latest member
Baochauuubrb

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom