• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 20.3, PM 22.6, Usdt 23.6, Btc 505, Ltc 2.15 [SELL]WMZ 21.6, PM 23.25, Usdt 24.1, Btc 550, Ltc 2.18- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
Up
 
Bán pm 23.35
 
Bán pm 23.35
 
Bán usdt 24.1
 
Bán usdt 24.1
 
Bán pm 23.35
 
Up
 
Mua wmz 20.75
 
Bán pm 23.35
 
Bán usdt 24.1
 
Mua pm 22.7
 
Bán usdt 24.1
 
Mua wmz 20.75
 
Bán pm 23.35
 
Mua wmz 20.75
 
Up
 
Bán pm 23.3
 
Bán usdt 24.15
 
Bán usdt 24.15
 
Bán pm 23.3
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,489
Messages
7,111,078
Members
173,666
Latest member
beomedia

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom