• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 20.2, PM 22.45, Usdt 23.4, Btc 630, Ltc 2.15 [SELL]WMZ 21.6, PM 23.2, Usdt 23.9, Btc 690, Ltc 2.35- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
Bán pm 23.2
 
Mua wmz 20.2
 
Bán usdt 23.9
 
Bán pm 23.2
 
Bán usdt 23.9
 
Bán pm 23.2
 
Up
 
Bán usdt 23.9
 
Bán usdt 23.9
 
Mua pm 22.5
 
Mua usdt 23.3
 
Bán usdt 23.9
 
Bán usdt 23.9
 
Mua ltc 2.05
 
Bán usdt 23.9
 
Up
 
Bán pm 23
 
Mua ltc 2.05
 
Bán pm 23.2
 
Bán usdt 23.9
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
398,011
Messages
6,887,031
Members
159,228
Latest member
karukoxo

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom