• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 20.2, PM 22.4, Usdt 23.4, Btc 630, Ltc 2.15 [SELL]WMZ 21.6, PM 23, Usdt 23.8, Btc 690, Ltc 2.35- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
Mua ltc 2.96
 
Up
 
Bán pm 23
 
Sell usdt 23.8
 
Bán usdt 23.8
 
Mua wmz 20
 
Bán usdt 23.8
 
Bán pm 23
 
Bán pm 23
 
Mua wmz 20
 
Bán pm 23
 
Bán usdt 23.8
 
Bán pm 23
 
Up
 
Bán usdt 23.8
 
Bán pm 23
 
Bán pm 23
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
403,746
Messages
6,939,670
Members
163,294
Latest member
tapvuhoanmycd
Back
Top Bottom