• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 19, PM 23.45, Usdt 24.5, Btc 810, Ltc 1.65tr, Eth 42tr [SELL]WMZ 21, PM 23.9, Usdt 24,9, Btc 845, Ltc 1tr67, eth 42.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
buy pm 23.4
 
sell usdt 24.9
 
sell pm 23.95
 
buy pm 23.45
 
mua pm 23.45
 
sell usdt 24.9
 
sell pm 23.95
 
buy pm 24.5
 
sell ltc 1.6
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,441
Messages
7,042,946
Members
168,816
Latest member
sensoul0510
Back
Top Bottom