• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 19, PM 23.4, Usdt 24.5, Btc 650, Ltc 1.53tr, Eth 41tr [SELL]WMZ 21, PM 24, Usdt 24,8, Btc 675, Ltc 1tr6, Eth 42tr- All Bank, mmo

Status
Not open for further replies.
sell pm 24
 
buy pm 23.5
 
sell pm 24
 
buy usdt 24.5
 
sell pm 24
 
up
 
sell pm 24
 
sell usdt 24.9
 
sell pm 24
 
buy usdt 24.5
 
sell pm 24
 
buy ltc 1.5
 
sell usdt 24.9
 
sell pm 24
 
buy pm 23.5
 
buy usdt 24.5
 
sell usdt 24.9
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
415,509
Messages
7,043,389
Members
168,845
Latest member
binhan020403
Back
Top Bottom