• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 19, PM 23.35, Usdt 24.45, Btc 910, Ltc 1.76tr, Eth 48tr [SELL]WMZ 21, PM 23.9, Usdt 24,75, Btc 955, Ltc 1tr79, eth 48.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
sell pm 23.9
 
sell usdt 24.75
 
buy pm 23.3
 
buy eth 48 tr
 
mua pm 23.3
 
sell usdt 24.8
 
sell pm 23.9
 
sell ltc 1.78
 
up
 
sell pm 23.9
 
sell usdt 24.85
 
buy ltc 1.7
 
buy pm 23.2
 
sell usdt 24.85
 
sell pm 23.9
 
buy pm 23.2
 
up
 
sell pm 23.9
 
buy pm 23.2
 
sell usdt 24.85
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,509
Messages
7,043,384
Members
168,845
Latest member
binhan020403
Back
Top Bottom