• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy]WMZ 19, PM 22.2, Usdt 23.2, Btc 620, Ltc 2.15 [SELL]WMZ 21.6, PM 22.7, Usdt 23.65, Btc 700, Ltc 2.2- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
mua usdt 23.3
 
bán pm 22.75
 
bán usdt 23.75
 
mua pm 22.15
 
Bán pm 22.75
 
bán pm 22.75
 
bán usdt 23.75
 
bán pm 22.75
 
bán pm 22.75
 
mua wmz 19
 
bán pm 22.75
 
mua pm 22.15
 
up
 
bán pm 22.75
 
sell usdt 23.75
 
mua wmz 19
 
mua pm 22.15
 
bán usdt 23.75
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
403,627
Messages
6,938,409
Members
163,249
Latest member
andanh001
Back
Top Bottom