• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 18, PM 22.1, Usdt 23.25, Btc 620, Ltc 2.15 [SELL]WMZ 21.2, PM 22.7, Usdt 23.7, Btc 700, Ltc 2.2- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
mua usdt 23.25
 
bán pm 22.7
 
up
 
bán pm 22.7
 
bán usdt 23.7
 
bán pm 22.7
 
mua pm 22.1
 
bán pm 22.7
 
bán usdt 23.7
 
mua pm 22.1
 
up
 
bán pm 22.7
 
bán usdt 23.7
 
bán pm 22.7
 
bán pm 22.7
 
bán pm 22.7
 
mua usdt 23.25
 
mua pm 22.1
 
up
 
mua pm 22.1
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,744
Messages
7,114,600
Members
173,920
Latest member
thithao24

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom