• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 17, PM 23.05, Usdt 24.05, Btc 630, Ltc 1.5tr, Eth 41tr [SELL]WMZ 21, PM 23.55, Usdt 24,4, Btc 645, Ltc 1tr6, Eth 42tr- All Bank, momo.

Status
Not open for further replies.
buy ltc 1.5
 
buy pm 23.05
 
sell usdt 24.6
 
buy wmz 17
 
sell usdt 24.6
 
buy ltc 1.5
 
buy pm 23.05
 
buy ltc 1.5
 
buy usdt 24.1
 
sell pm 23.55
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
407,975
Messages
6,985,032
Members
165,709
Latest member
Dbdev

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom