• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 16, PM 22.15, Usdt 23.25, Btc 600, Ltc 1tr75, Eth 39tr [SELL]WMZ 21, PM 22.65, Usdt 23.7, Btc 610, Ltc 1tr8, Eth 42tr- All Bank, momo

Status
Not open for further replies.
bán pm 22.65
 
mua usdt 23.25
 
bán pm 22.65
 
mua usdt 23.25
 
bán pm 22.65
 
bán pm 22.65
 
mua usdt 23.25
 
bán pm 22.65
 
bán pm 22.65
 
mua ltc 1.75
 
bán pm 22.65
 
buy usdt 23.25
 
sell pm 22.65
 
sell usdt 23.7
 
bán pm 22.65
 
bán pm 22.65
 
mua ltc 1.75
 
bán pm 22.65
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
407,596
Messages
6,981,192
Members
165,465
Latest member
houhou2
Back
Top Bottom