• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WISE+ WORLDFIRT -25.30 PAYPAL-24.75, PAYPAL GBP EUR-30.50,PIPO-25.30, PO-25.40,LIAN-25.50,WIRE,ACH-25.x, USDT-25.8x -ALL BANK,GDTT TOÀN QUỐC

Status
Not open for further replies.

[BUY]WISE+ WORLDFIRT -25.30 PAYPAL-24.75, PAYPAL GBP EUR-30.50,PIPO-25.30, PO-25.40,LIAN-25.50,WIRE,ACH-25.x, USDT-25.8x -ALL BANK,GDTT TOÀN QUỐC​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,393
Messages
7,085,014
Members
171,446
Latest member
jeology
Back
Top Bottom