• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy] USDT 24.48 PM 23 PE 22 ADV 22.8 BTC 650tr [Sell] PM 23.75 USDT 24.6 All Bank

Status
Not open for further replies.
mjua thêm 30k usdt
 
mua 30k ussdt
 
mua 20k usdt
 
cần mua 20k usdt
 
Upppp
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,645
Messages
7,044,306
Members
168,882
Latest member
DauDau2025

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom