Exchange [BUY] SKRILL - 22.5, NETELLER - 22.5, [SELL] SKRILL- 23.5, NETELLER - 23.5 - ALL BANKS

Đang Giao dịch tiếp với thớt 148$
 
Đang Giao dịch tiếp với thớt 148$
đang gd bạn nội dung:
[12:34:46] connor sample: xong rui c
[12:35:34] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:35:42] Nguyen Tuấn anh: cậu comment chưa
[12:35:48] Nguyen Tuấn anh: để tớ xác nhận
[12:35:52] Nguyen Tuấn anh: cậu nhận banks àno
[12:35:58] connor sample: vcb
[12:36:04] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:36:22] connor sample: đợi tớ viết
[12:36:26] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:36:28] connor sample: comment đã\
[12:39:28] connor sample: acc mmo mình mới tạo k comment đc c
[12:39:35] Nguyen Tuấn anh: :(
[12:40:37] connor sample: lấy acc b mình nhé
[12:40:43] connor sample: nó mới bán cho c
[12:40:48] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:41:58] connor sample: tớ đăng rùi
 
đang gd bạn nội dung:
[12:34:46] connor sample: xong rui c
[12:35:34] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:35:42] Nguyen Tuấn anh: cậu comment chưa
[12:35:48] Nguyen Tuấn anh: để tớ xác nhận
[12:35:52] Nguyen Tuấn anh: cậu nhận banks àno
[12:35:58] connor sample: vcb
[12:36:04] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:36:22] connor sample: đợi tớ viết
[12:36:26] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:36:28] connor sample: comment đã\
[12:39:28] connor sample: acc mmo mình mới tạo k comment đc c
[12:39:35] Nguyen Tuấn anh: :(
[12:40:37] connor sample: lấy acc b mình nhé
[12:40:43] connor sample: nó mới bán cho c
[12:40:48] Nguyen Tuấn anh: ok
[12:41:58] connor sample: tớ đăng rùi
Done giao dịch nhanh gọn lẹ. thanks thớt
 
Lên Nào
 
up
 
Lên nào
 
Lên nào
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,779
Messages
7,045,410
Members
168,946
Latest member
aveex
Back
Top Bottom