• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

[Buy] PPVN rate 20.3 , PPUS rate 17, PP Addmail rate 17, GD VCB

Status
Not open for further replies.

duyetvu

Hero
Verified
Joined
Aug 12, 2014
Messages
1,346
Reactions
752
MR
0.830
Insuree Balance
79384|500
Service Details
1||Limit PayPal|https://mmo4me.com/threads/dich-vu-rut-tien-ppus-vn-limit-rate-tu-19-5-go-limited-us-vn-claim-it.398891/|0||0|5
Skype
Chat with me via Skype
Topic mới, ai có nhu cầu, BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu, BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu, BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu, BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu, BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu BÁN , BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
ai có nhu cầu BÁN , BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
PPVN, US ( chấp nhận nguồn ebay ), addmail
ai có nhu cầu BÁN , BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
PPVN, US ( chấp nhận nguồn ebay ), addmail
ai có nhu cầu BÁN , BUZZ ngay nhé :p:D:oops::oops::cool:
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
415,683
Messages
7,044,587
Members
168,907
Latest member
Laikaa

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom