• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN - 21.8, PO - 22.8 ; [SELL] PAYPAL VN - 22.5 ( invoice, depost ) - ALL BANK

Status
Not open for further replies.
Đang tiến hành giao dịch mua 400$ usdt với chủ thới.
Mình chuyển tiền vào 0501000024074 - Nguyen Ngoc Huy Noi dung : nick mmo4me merlin mua Usdt
Chủ thớt chuyển tiền vào 12DkVF57TSMLUjHvgvMtf2krroRbwFVKKg
 
Đang tiến hành giao dịch mua 400$ usdt với chủ thới.
Mình chuyển tiền vào 0501000024074 - Nguyen Ngoc Huy Noi dung : nick mmo4me merlin mua Usdt
Chủ thớt chuyển tiền vào 12DkVF57TSMLUjHvgvMtf2krroRbwFVKKg
gd vs b
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
421,418
Messages
7,110,206
Members
173,591
Latest member
chuvitamgiac

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom