• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PO - 24.3, PIPO - 24.3, Paypal - 23.8, Lianlian - 24.35, USDT 24.5x, WISE - 24.2 - RÚT PP 180D All bank

Status
Not open for further replies.
Mua PIPO rate 24.22
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO rate 24.21
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.2
Cục to ib deal rate cao
 
gd lian vs b
 
Mua PO rate 24.22
Mua PIPO rate 24.22
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.2
Mua PIPO rate 24.21
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.22
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.21
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.2
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO rate 24.22
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.3
Mua PIPO rate 24.32
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.31
Mua PIPO rate 24.31
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.3
Mua PIPO rate 24.3
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.32
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.31
Mua PIPO rate 24.31
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO rate 24.32
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO rate 24.32
Mua PIPO rate 24.3
Cục to ib deal rate cao
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,780
Messages
7,045,414
Members
168,948
Latest member
slamdunksam
Back
Top Bottom