• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PO - 23.45, PIPO - 23.4, Paypal VN - 22.7, Lianlian - 23.2 || [SELL] PO, PIPO - 23.75, PAYPAL - 23.1 - All Bank

Status
Not open for further replies.
Mua PO 23.44
Mua PPVN 22.75
 
buy po 23.44
 
Mua PIPO 23.43
 
Mua PO 23.43
 
Mua PO 23.44
Mua PIPO 23.44
Mua PPVN 22.70
 
Mua PIPO 23.43
Mua PPVN 22.75
 
Mua PPVN 22.70
 
Mua PPVN 22.75
 
Mua PO 23.43
 
Mua PO 23.44
Mua PIPO 23.44
 
Mua PO 23.43
Mua PIPO 23.43
 
Mua PO 23.44
Mua PIPO 23.44
Mua PPVN 22.70
 
Mua PIPO 23.43
 
Mua PPVN 22.75
 
Mua PIPO 23.44
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,121
Messages
6,943,864
Members
163,499
Latest member
elizacrawford57
Back
Top Bottom